Savfet Beg-Bašagić

Naziv: Znamenite ličnosti BZK “Preporod”
Motiv: Savfet beg-Bašagić
Nominalna vrijednost: 0,20 KM
Broj maraka u tabaku: 50
Datum izdavanja: 30.11.2020.godine
Tiraž marke: 40.000 :
Autor: Tamer Lučarević

Kupi