Motiv: Ugrožena nacionalna divljač – ris, divokoza (FDC veliki)
Nominalna vrijednost: 7,00 KM
Datum izdavanja: 07.05.2021. godine
Tiraž: 300 komada
Autor: Tamer Lučarević

Kupi