Ugrožena Nacionalna Divljač – Ris, Divokoza (karnet)

Motiv: Ugrožena nacionalna divljač – ris, divokoza (karnet)
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Broj maraka u karnetu: 6 (3×2)
Datum izdavanja: 07.05.2021. godine
Tiraž karneta: 8.000 komada
Autor: Tamer Lučarević

Kupi