Umjetnost šara Na Bosanskom ćilimu

Motiv: Umjetnost šara na bosanskom ćilimu (5 motiva)
Nominalna vrijednost : 5x 2,00 KM
Broj maraka u tabaku: tabak od 5 motiva
Datum izdavanja: 23.04.2021.godine
Tiraž marke: 50.000 (5×10.000)
Autor: Tamer Lučarević

Kupi

Tabak u punoj veličini