1d0e9f9449b7d1cf5e62ee50fc392424 600×600
1d0e9f9449b7d1cf5e62ee50fc392424 600×600
Unicef2
1d0e9f9449b7d1cf5e62ee50fc392424 600×600 Unicef2

Nominala: 1,50 ; 0,50
Autor: Grupa “MI”, Mirna Pepić i Princes krofne
Datum izdavanja: 15.04.1996
Broj maraka u tabaku: Serija od 2 marke

Kupi