Korisnicima usluga BH Pošte na raspolaganju je nova usluga PostPak koju realizujemo sa Poštom Srbije i Poštom Crne Gore. Riječ je o mogućnosti slanja otkupnih pošiljaka tj. pošiljaka s pouzećem između ove tri zemlje.

Maksimalna vrijednost otkupnog iznosa označenog na pošiljci je do 999,00 Eura.

Otkupna poštanska pošiljka, pod dogovorenim logom PostPak, može sadržavati dokumente i robu, mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potpis i naplatu otkupnog iznosa naznačenog na pošiljci.

Prijenos naplaćenog otkupnog iznosa od primaoca na adresu pošiljaoca vrši se elektronskom poštanskom uputnicom, bez dodatnog plaćanja za prijenos novaca od pošiljaoca ili primaoca.

Pošiljalac PostPak pošiljke može biti i fizičko i pravno lice, a primalac isključivo fizička osoba.

„PostPak“ pošiljku moguće je pratiti u svakom trenutku putem web stranice www.posta.ba „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo ili javnih poštanskih operatora odredišnih država, a putem jedinstvenog prijemnog broja sa bar kod-om.

Podsjećamo, usluga PostPak rezultat je Sporazuma o međusobnoj razmjeni otkupnih pošiljaka poštanskih operatera BiH, Srbije i Crne Gore. Cilj zajedničke usluge je funkcionalnija i brža razmjena otkupnih pošiljaka, a u svrhu pojednostavljenja i poboljšanja usluge domaćim korisnicima i korisnicima iz regiona.