PRVI KVARTAL

07. februar – Sport
15. mart – Jubilej – 500 godina Sultan Selimove (Careve) džamije u Stocu
28. mart – Geomorfološki spomenik prirode – Vodopad na rijeci Blihi ”Blihin skok”

DRUGI KVARTAL

30. april – Jubilej – 500 godina od smrti – Leonarda da Vincia (15.04.1452-02.05.1519)
09. maj – Evropa – Ptice 2 motiva 1. Planinska ševa (Eremophila alpestris) i 2. Vivak
(Vanellus vanellus)
04. juni – Kulturno historijsko naslijeđe – Sarajevska sahat kula i Begova džamija

TREĆI KVARTAL

25. juli – Jubilej – 25 godina Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”
26. septembar – Kulturno historijsko naslijeđe – Travnička tvrđava

ČETVRTI KVARTAL

04. oktobar – Jubilej – 350 godina od smrti Rembrandta van Rijna (15.07.1606-04.10.1669)
09. oktobar – Dječija marka
27. novembar – Flora – Blagajev likovac (Daphne blagayana Freyer)

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

Žitarice – Pšenica, kukuruz, riža, zob, heljda
Kućni ljubimci – Pas, papagaj, zlatna ribica, kornjača i hrčak
Citrusno voće – Limun, grejpfrut, limeta, mandarina i klementina
Aleje – Vilsonovo šetalište
Kulturno historijsko naslijeđe – Muzički paviljon u sarajevskom parku At Mejdan
Čuda drevnog svijeta – Semiramidini viseći vrtovi Babilona
i dva izdanja na slobodnu temu i motiv.


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2019. godinu moguće su
izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva
vanredna izdanja.