PRVI KVARTAL

 • 03. februar – Gljive – 1. Prosenjak i 2. Blagva
 • 24. mart – Jubilej – 75. godišnjica od rođenja predsjednika BZK Preporod i književnog historičara prof. dr. Muniba Maglajlića (1945 – 2015)
 • 27. mart – Fauna – Paun

DRUGI KVARTAL

 • 08. maj – Evropa – Drevne poštanske rute
 • 22. maj – Kulturno historijsko naslijeđe – Sultan Ahmedova medresa u Zenici
 • 09. juni – Jubilej – 150 godina od smrti Charles Dickensa (1812 -1870)

TREĆI KVARTAL

 • 24. juli – Sport
 • 25. septembar – Svjetski dan turizma – Selo Lukomir (Gornji Lukomir), općina Konjic

ČETVRTI KVARTAL

 • 09. oktobar – Dječija marka
 • 10. novembar – Kulturno historijsko naslijeđe – Oštećeni i devastirani mezaristan u blizini Starog grada Dobronika/Dubrovnika – općina Ilijaš
 • 16. decembar -250 godina od rođenja Ludwiga van Beethovena (1770-1827)

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

 • Kulturno historijsko naslijeđe – Turbe Urjan – dede (1463)
 • Aleje – Aleja Vrelo Bosne
 • Kerane čipke
 • Sport i dva izdanja na slobodnu temu i motiv

U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2020. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.