PRVI KVARTAL

31. januar – Jubilej – 225 godina rođenja Franz Schuberta (31.01.1797 – 19.11.1828)
28. februar – Flora – Napuljska ciklama
08. mart – Jubilej – 50 godina Ragbi kluba “Čelik” Zenica (1972-2022)

DRUGI KVARTAL

09. maj – Evropa – Priče i mitovi – Priča o bosanskim vilama
13. maj – Jubilej – 75. godišnjica od osnivanja JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
16. juni – Međunarodni dan – Međunarodni dan porodične novčane pomoći

TREĆI KVARTAL

05. septembar – Kulturno historijsko naslijeđe – Zgrada Centralne banke Bosne i Hercegovine
27. septembar – Turizam – Slapovi Kozice Fojnica

ČETVRTI KVARTAL

07. oktobar – Dječija marka – JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
31. oktobar – Jubilej – 50 godina Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu
15. novembar – EUROMED zajedničko poštansko izdanje – Antički gradovi Mediterana

U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2022. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.