Cb2
Cb2
Cb2

U srijedu, 31.07.2019. godine biće održana promocija kobrendiranih CashBack kartica u poštama koje pripadaju Centrima pošta Sarajevo i Zenica. U Sarajevu je riječ o poštama na Obali, u Ferhadiji, na Dolac Malti, u ulici Safvet bega Bašagića u Starom Gradu, pošti na Bulevaru branilaca Dobrinje, te poštama Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš.

Na području Centra pošta Zenica kartice će biti promovisane u poštama u Masarikovoj 46 i Kralja Tvrtka I br. 2 u Zenici, te u poštama Visoko i Kakanj.

Korisnici sa kobrendiranom CashBack karticom ostvaruju pravo povrata 5% od iznosa plaćene poštarine za uslugu brze pošte – BH PostExpress, a istu mogu koristiti i na više od 600 lokacija u BiH kod partnerskih firmi koje prodaju robu i pružaju usluge iz različitih djelatnosti. Kobrendiranu CashBack karticu moguće je koristiti i izvan BiH kod partnerskih firmi u
47 zemalja, kao i za on-line kupovinu.

Podsjećamo, kartice su potpuno besplatne. Prilikom njihovog preuzimanja potrebno je samo popuniti registracijski flajer.