Cashback2
Cashback2
Cashback2

U četvrtak, 28.11.2019. godine biće održana promocija kobrendiranih CashBack kartica u poštama koje pripadaju Centrima pošta Sarajevo, Zenica, Tuzla i Bihać. U Sarajevu je riječ o poštama na Obali, Zmaja od Bosne 88, Put života bb, Safvet bega Bašagića bb, Trg ZAVNOBIH-a 17, te poštama Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš.

Na području Centra pošta Zenica kartice će biti promovisane u poštama u Masarikovoj 46 i Londža 83 u Zenici, te u pošti u Visokom u Čaršijskoj 75.

Sa područja Tuzle u pitanju su pošte u Aleji Alije Izetbegovića 29, u ulici Albina Herljevića 10 i u pošti u Brkčom, u ulici Bosne Srebrene 2

Promocija za područje Bihaća biće održana u poštama u Bosanskoj 3 u Bihaću, te u pošti u Cazinu na Trgu zlatnih ljiljana bb i u Velikoj Kladuši u Ibrahima Mržljaka bb.

Korisnici sa kobrendiranom CashBack karticom ostvaruju pravo povrata 5% od iznosa plaćene poštarine za uslugu brze pošte – BH PostExpress, a istu mogu koristiti i na više od 600 lokacija u BiH kod partnerskih firmi koje prodaju robu i pružaju usluge iz različitih djelatnosti. Kobrendiranu CashBack karticu moguće je koristiti i izvan BiH kod partnerskih firmi u
47 zemalja, kao i za on-line kupovinu.

Podsjećamo, kartice su potpuno besplatne. Prilikom njihovog preuzimanja potrebno je samo popuniti registracijski flajer.