1
1
2
3
4
5
6
7
9
8
1 2 3 4 5 6 7 9 8

U prelijepom zdanju Narodnog pozorišta Sarajevo BH Pošta je sinoć bila počasni domaćin obilježavanja veoma značajnog jubileja – 100. godišnjice rada ove centralne teatarske kuće Bosne i Hercegovine. Promovisana je poštanska marka “100 godina rada Narodnog pozorišta Sarajevo”. Njen autor je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević, tiraž je 10.000 komada, a cijena 1 KM. Stoljeću Narodnog pozorišta posvećen je i prigodan FDC koverat koji je odštampan u 150 primjeraka, vrijednosti 2 KM.

Prepoznajući značaj 100-godišnjeg postojanja pozorišne kuće koja je od kapitalnog značaja za našu državu u cjelini, BH Pošta je odlučila štampanjem marke dati svoj doprinos u promociji vrijednosti koju sa sobom nosi Narodno pozorište u svom stoljetnom radu.

“BH Pošta, prije svega, nastoji biti prijatelj institucijama čiji rad ima veliku ulogu u društvu. Narodno pozorište, od njegove prve sezone održane 1921. godine do danas, pruža neprocjenjiv doprinos razvoju kulture grada i države Bosne i Hercegovine. Željeli smo da ova poštanska marka putuje svijetom kao podsjetnik na našu pozorišnu kuću koja ima tako bogatu historiju i državni značaj, a kroz koju se uvijek smjenjivao kvalitetan dramski, operni i baletni kulturno-umjetnički repertoar kojeg su naši građani, ali i gosti iz cijelog svijeta, svih uzrasta, sa zadovoljstvom pratili. BH Pošta kao društveno-odgovorna kompanija uvijek nastoji pronaći način i sredstva kojima bi pomogla u promociji svega onoga što našu zemlju čini domovinom svih. Obilježavanje 100 godina rada Narodnog pozorišta sigurno je događaj koji zaslužuje svoju poštansku marku koja će i budućim generacijama biti putokaz u očuvanju naše kulturno-historijske baštine”, istakao je u svom obraćanju generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić.

BH Pošta kontinuirano posvećuje pažnju aktivnostima izvan svoje primarne djelatnosti, a koje pozitivno utiču na njeno radno, društveno i prirodno okruženje. Pružanjem podrške projektima od društvenog i kulturnog značaja, ulaganjem u obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te kroz akcije humanitarnog karaktera, BH Pošta uspješno dokazuje i njeguje dugogodišnji status društveno-odgovorne kompanije.

Poštanska marka “100 godina rada Narodnog pozorišta Sarajevo” dostupna je na svim šalterima BH Pošte i na PostShop-u