Tuzla – Marka (2)
Tuzla – Marka (2)
Tuzla – Marka (5)
Tuzla – Marka (6)
Tuzla – Marka (3)
Tuzla – Marka (1)
Tuzla – Marka (4)
Tuzla – Marka (2) Tuzla – Marka (5) Tuzla – Marka (6) Tuzla – Marka (3) Tuzla – Marka (1) Tuzla – Marka (4)

Danas je u prostorijama Generalne direkcije BH Pošte u Sarajevu promovisana prigodna dječija poštanska marka sa motivom Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ iz Tuzle. Tim povodom posjetile su nas predstavnice Centra, koordinatorica Jasmina Krivošija i program menadžerica, Selma Peštalić

Izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme BH Pošte, Nedim Matoruga uručio je predstavnicama Centra staklenu plaketu i posebno prvo izdanje marke na kojoj se kao motiv nalazi zgrada Centra “Koraci nade”.

– Ovom lijepom gestom željeli smo skrenuti pažnju na trud i rad zaposlenika i osoblja Centra „Koraci nade“ iz Tuzle da djeci sa poteškoćama u razvoju pomognu u socijalnoj integraciji. Takođe nam je namjera bila da podržimo želju i istrajnost roditelja i djece u pohađanju neophodnih edukacijsko- rehabilitacijskih programa za sve korisnike Centra – rekao je izvršni direktor Matoruga.

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla počeo je sa radom 1994. godine kao jedan od prvih dnevnih centara u BiH, koji je danas jedan od svijetlih primjera servisa podrške djeci i mladima sa invaliditetom. Svojim radom Centar obuhvata 185 korisnika, dobi do 28 godina starosti, svih stepena i kategorija ometenosti.

BH Pošta tradicionalno pruža podršku centrima u BiH, koji se brinu o djeci sa posebnim potrebama, i na ovaj način želi dati primjer ostalima da nam je zajednička obaveza da vodimo računa o djeci kojoj je pomoć najpotrebnija.

Ova posebna dječija poštanska marka štampana je u tiražu od 10.000 komada, nominalne vrijednosti 0,90 KM. Autorica marke je Branka Sumenić-Bajić.