Sdr
Sdr
sdr
Sdr

Obavještavamo korisnike usluga „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo da će u subotu, 31.12.2022. godine, radno vrijeme naših poštanskih jedinica koje rade poslije 14,00 sati, biti skraćeno do 14,00 sati s time da će se radno vrijeme u poštanskim jedinicama u kojima su smještene prostorije CIPS-a i/ili Telecoma, uskladiti sa radnim vremenom CIPS- a i/ili Telecoma. Također, izdvojeni šalteri u tržnim centrima mogu raditi i duže zavisno od očekivanog obima prometa i radnog vremena tržnog centra. Tako će u Sarajevu u subotu, 31.12.2022. godine, sa korisnicima usluga od 10,00 do 17,00 sati raditi šalterska pošta u tržnom centru SCC, u Bingo city centru u ulici Džemala Bijedića 160 od 09,00 do 17,00 sati i Mercatoru u Ložioničkoj 16 od 09,00 do 17,00 sati.

Radno vrijeme Odsjeka za podršku korisnicima – Call centra u subotu će biti do 14,00 sati.

Odluka o skraćivanju radnog vremena za dan 31.12.2022. godine donesena je na osnovu specifične praznične atmosfere koja vlada tog dana kada se bilježe povećane gužve i zastoji u saobraćaju, većina pravnih lica ne radi, a banke u okruženju platni promet obavljaju u skraćenom vremenu.

Kada je u pitanju radno vrijeme poštanskih jedinica „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo za novogodišnje praznike, prema Zakonu o praznicima, Nova godina se slavi 1. i 2. januara i na te dane državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade. Ako jedan od tih dana pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.
U skladu s time, nedjelja, ponedjeljak i utorak (1, 2. i 3. januar) su neradni dani.

Shodno navedenom, poštanske jedinice BH Pošte od srijede, 4. januara 2023. godine, radit će prema standardnom radnom vremenu.