Posta2
Posta2
Posta2

Analiza i prezentacija rezultata poslovanja za prvu polovinu 2019. godine bili su tema sastanka članova Uprave BH Pošte i direktora Centara pošta održanog prošle sedmice, a u okviru redovnih sastanaka koji se održavaju na temu analize i unapređenja usluga.
Poseban akcenat sastanka bio je na analizi relativno novih usluga, prvenstveno BH PostExpress-a, kao jedne od najbrže rastućih usluga, a koja bilježi rast od preko 100 posto u odnosu na prošlu godinu. Kako je rečeno, takvom rezultatu dobrim dijelom je doprinijela integrisana usluge brze dostave BH PostExpress na internet stranici OLX.ba. Posljednja studija koju je proveo OLX.ba na uzorku od 5.000 ispitanika iz cijele BiH, pokazala je veliko zadovoljstvo korisnika našom uslugom BH PostExpress, a posebno cijenom usluge i brzinom dostave pošiljki.
I ostale usluge poput PostPak, PostCach, PostNet, Money gram, Eurogiro, kao realtivno nove ili adaptirane usluge, također bilježe rast u odnosu na prošlu godinu.
Analizom rezultata usluga PostPak i PostCash, slanje pošiljaka i novca koje realizujemo sa poštama iz regije, potvrđeno je da su njihovim unapređenjem i dodatnim funkcionalostima koje pružaju korisnicima, postavljene u pravom smjeru i idu uzlaznom putanjom.
Rast u odnosu na 2018. godinu bilježi i usluga mjenjačkih poslova koju realiziramo preko ASA Banke s kojom imamo višegodišnju saradnju potvrđenu Ugovorom o obavljanju mjenjačkih poslova na šalterima preko 190 poštanskih jedinica.
Također, zabilježen je i značajan rast usluge primanja penzija preko BH Pošte. Na osnovu brze isplate penzija, u roku od tri dana na kućne adrese, ova usluga bilježi veće interesovanje korisnika penzija.
S obzirom na porast svih usluga, na sastanku je zaključeno da će BH Pošta u narednom periodu investirati u nova vozila, opremu i kadrove, a sve s ciljem stvaranja uslova za dodatna unapređenja usluga koje pruža korisnicima.
Na kraju sastanka je izraženo zadovoljstvo postignutim polugodišnjim rezultatima poslovanja, ali i ukazano na obavezu kontinuiranog rada na održavanju pozitivnog trenda kako do kraja 2019.godine, tako i u narednim godinama.