Stanje ažurirano na dan: 23.03.2020. godine

CENTAR POŠTA BIHAĆ
Poštanski brojNaziv pošteRadno vrijeme pošte
pon.-pet.subota
77101Bihać07:30-16NE RADI
77240Bosanska Krupa07-16NE RADI
77220Cazin07-16NE RADI
79260Sanski Most07-16NE RADI
77230Velika Kladuša07-16NE RADI
Izdvojeni šalteri
77101Bihać TC Bingo07:30-16NE RADI
79260Sanski Most – Podrinjska07-13NE RADI
79260Sanski Most – Općina S.Most07-16NE RADI
CENTAR POŠTA GORAŽDE
Poštanski brojNaziv pošteRadno vrijeme pošte
pon.-pet.subota
73101Goražde09-13NE RADI
73102Goražde 209-13NE RADI
73290Prača09-11NE RADI
73250Ustikolina09-13NE RADI
CENTAR POŠTA MOSTAR
Poštanski brojNaziv pošteRadno vrijeme pošte
pon.-pet.subota
88420Jablanica08-16NE RADI
88400Konjic08-16NE RADI
88104Mostar08-16NE RADI
88108Mostar08-16NE RADI
88110Mostar08-16NE RADI
CENTAR POŠTA TRAVNIK
Poštanski brojNaziv pošteRadno vrijeme pošte
pon.-pet.subota
70230Bugojno08-16NE RADI
72270Travnik08-16NE RADI
CENTAR POŠTA ZENICA
Poštanski brojNaziv pošteRadno vrijeme pošte
pon.-pet.subota
71300Visoko08-15NE RADI
71305Donje Moštre08-15NE RADI
71330Vareš08-15NE RADI
71340Olovo08-15NE RADI
71370Breza08-15NE RADI
72101Zenica08-15NE RADI
72102Zenica07:30-15NE RADI
72103Zenica08-14NE RADI
72104Zenica08-14NE RADI
72105Zenica08-14NE RADI
72106Zenica08-14NE RADI
72108Zenica08-14NE RADI
72109Zenica08-14NE RADI
72112Zenica08-14NE RADI
72212Nemila08-14NE RADI
72215Janjići08-10:30NE RADI
72220Zavidovići08-15NE RADI
72224Čardak08-10NE RADI
72225Hajdarevići08-10NE RADI
72227Vozuća08-14NE RADI
72233Begov Han08-14NE RADI
72240Kakanj08-15NE RADI
72245Haljinići08-10NE RADI
72246Čatići08-10NE RADI
74203Matuzići08-15NE RADI
74250Maglaj08-15NE RADI
74260Tešanj08-15NE RADI
74264Jelah08-15NE RADI
74266Tešanjka08-14NE RADI
Izdvojeni šalteri
72101Zenica – Općinski sud08-12NE RADI
72101Zenica – Poreska uprava08-12NE RADI