Nominala: 1,00 KM
Autor: Tamer Lučarević
Datum izdavanja: 07.11.2017
Broj maraka u tabaku: 9