Marija Kiri

BH Pošta izdala je prigodnu poštansku marku i FDC koverat kojima obilježavamo jubilej “150 godina od rođenja dvostruke dobitnice Nobelove nagrade Marie Curie (1867-1934)“. Marka je odštampana u 10.000 primjeraka, a cijena po komadu je 1.00 KM. Autor marke je Tamer Lučarević. Prigodni FDC koverat košta 2 KM, a odštampano je 150 komada.

Marija Kiri (Marie Curie), francuska hemičarka i fizičarka poljskog porijekla, poznata je kao pionir radiologije i jedna od prvih žena naučnica. U njena najveća dostignuća spadaju: rad na teoriji radioaktivnosti, tehnikama razdvajanja radioaktivnih izotopa kao i otkriće dva nova hemijska elementa – radijuma i polonijuma. Pod njenim ličnim nadzorom vršena su, prva u svijetu, istraživanja o mogućnosti izliječenja raka pomoću radioaktivnosti. Jedan je od osnivača nove grane hemije – radiohemije.

Dvostruka je dobitnica Nobelove nagrade, prvi put 1903. godine, iz fizike, zajedno  sa suprugom Pierrom Curiejem i  A. Henrijem Becquerelom za naučna dostignuća u ispitivanju radioaktivnosti, a drugi put 1911. godine iz hemije, za izdvajanje elementarnog radona. Marija Kiri  je ne samo prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu, već i prva osoba koja je tu nagradu dobila dva puta. Takođe je jedina žena koja je nagradu dobila za dvije različite oblasti. Tako ona postaje najčuvenija žena naučnik svih vremena.

Sva izdanja poštanskih maraka BH Pošte možete pogledati na: http://www.nova.nova.posta.ba/marke/1/25/24.html