05.03

Svjetski poštanski savez (UPU) i ove godine organizira takmičenje u pisanju pisama za mlade ljude širom svijeta. Tema ovogodišnjeg, 47. po redu međunarodnog takmičenja u pisanju pisama, glasi: „Zamisli da si pismo koje putuje kroz vrijeme. Koju poruku želiš da preneseš svojim čitaocima?”

Organizatori takmičenja za Bosnu i Hercegovinu su „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatska pošta d.o.o. Mostar. Osim pobjedničkog pisma, koje će biti izabrano da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju, Stručni žiri će i ove godine izabrati još devet autora najboljih pisama za nagrade, kao i autora najkreativnijeg pisma.

Pozivamo sve osnovne škole u BiH da uzmu učešće u ovom značajnom takmičenju koje se godinama provodi u našoj državi, u organizaciji tri bh. javna poštanska operatera.

U nastavku objavljujemo Propozicije takmičenja koje je propisao UPU, a koje svi učesnici natjecanja trebaju ispoštovati:

PROPOZICIJE

1. Tema: Međunarodni biro je za 47. Međunarodno takmičenje/natjecanje odabrao temu:„Zamisli da si pismo koje putuje kroz vrijeme. Koju poruku želiš da preneseš svojim čitaocima?“

2. Učesnici: mladi ljudi do 15 godina starosti.

3. Sadržaj: originalni rad dužine od 500 do 1000 riječi.

4. Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (mjesto i datum, adresa pošiljaoca i primaoca, početni i završni pozdrav, kao i odgovarajući potpis na kraju).

5. Uz rukopisom napisano pismo potrebno je dostaviti i njegov prepis otkucan na računaru.

6. Obavezno je uz pismo dostaviti i sljedeće podatke: ime i prezime učenika, datum rođenja, adresu stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, broj riječi u pismu, naziv i adresu škole, brojeve telefona učenika i škole.

7. Datum zatvaranja takmičenja: 15. 04. 2018. godine

8. Pismo s naznakom „Takmičenje u pisanju pisama” treba poslati na jednu od adresa:

JP BH POŠTA d.o.o.Sarajevo
Služba marketinga
Obala Kulina bana 8
71000 Sarajevo

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar
Ured marketinga i korporativnih komunikacija
Tvrtka Miloša b.b.
88000 Mostar

POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka
Služba za marketing
Kralja Petra I Karađorđevića 93
78000 Banja Luka

9. Svi učenici osnovnih škola imaju pravo učestvovati na takmičenju. Ukoliko škole prethodno naprave selekciju pisama, molimo škole da u jednoj koverti šalju jedno pismo.

Pisma koja nisu u skladu s propozicijama takmičenja neće biti uzeta u obzir.

IZBOR NAJLjEPŠEG PISMA I NAGRADE

Stručni žiri će odabrati predstavnika BiH na međunarodnom takmičenju i izdvojiti za posebne pohvale i nagrade još najmanje deset radova. Troje prvoplasiranih učenika i njihovi nastavnici maternjeg jezika biće nagrađeni novčanim nagradama i prigodnim darovima, a narednih osam prigodnim poklon paketima. Svi autori odabranih radova dobit će zbirke maraka sva tri poštanska operatera u BiH. Tu su i nagrade iznenađenja, kao i posebna nagrada za najkreativniji rad. Imena nagrađenih učenika bit će objavljena u dnevnim novinama. Pobjedničko pismo bit će objavljeno na web stranicama poštanskih operatera u BiH.

Nagrade na državnom nivou bit će uručene na prigodnoj svečanosti u Banjoj Luci, u septembru 2018. godine.

IZBOR NAJLjEPŠEG PISMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sva pobjednička pisma na državnom nivou Međunarodni biro UPU- a će poslati Stručnom žiriju, koji će izabrati tri najbolja za zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju, i još najviše pet pisama za posebne pohvale i nagrade.

POSEBNA NAPOMENA

Od uključivanja bosanskohercegovačke djece u Međunarodno takmičenje u pisanju pisama, u naše poštanske uprave dostavljene su hiljade pisama. Mnogo izvanrednih pisama je učestvovalo na takmičenju svake godine, ali je i veliki broj onih čije su šanse da pobijede bile smanjene jer nisu ispoštovali pravila takmičenja. Cilj takmičenja je da se podstakne umjetnost pisanja pisama i usvoje osnovni elementi koje mora sadržavati svako pismo (adresa primaoca, mjesto, datum, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, potpis, adresa pošiljaoca).

Sva pisma koja stignu na navedene adrese su vlasništvo poštanskih operatera.

Kontakt osobe:

BH Pošta – Elvedina Halač
033 252 659, elvedina.halac@nova.posta.ba

HP Mostar – Lidija Ramljak
036 445 092, lidija.arapovic@post.ba

Pošte Srpske – Nina Kuvalja
051 246 040, nina.kuvalja@postesrpske.com