LICITACIJA za prodaju motornih vozila

Datum objave: 24.08.2020.
Važi do: 01.09.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GPC

Datum objave: 23.08.2020.
Važi do: 31.08.2020.

Javni oglas za dodjelu DONACIJA 2020

Datum objave: 21.08.2020.
Važi do: 11.09.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GPC

Datum objave: 09.08.2020.
Važi do: 17.08.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP TUZLA

Datum objave: 05.08.2020.
Važi do: 19.08.2020.

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA za popunu radnog mjesta u “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo – CP TUZLA

Datum objave: 29.06.2020.

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni konkurs za izbor izvršnog direktora za EKF poslove

Datum objave: 24.03.2020.
Važi do: 28.03.2020.

ODLUKA O PONIŠTENJU Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave

Datum objave: 18.03.2020.

LICITACIJA – Prodaja motornih vozila – CP Tuzla

Datum objave: 11.03.2020.
Važi do: 26.03.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Goražde

Datum objave: 19.02.2020.
Važi do: 27.02.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 08.02.2020.
Važi do: 16.02.2020.

Poništenje dijela oglasa za popunu radnih mjesta – CP Tuzla.pdf

Datum objave: 04.02.2020.
Važi do: 14.02.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Generalna direkcija

Datum objave: 26.01.2020.
Važi do: 05.02.2020.

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA – CP Zenica

Datum objave: 25.01.2020.
Važi do: 04.02.2020.