Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 20.11.2019.
Važi do: 04.12.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 20.11.2019.
Važi do: 04.12.2019.

PONIŠTENJE dijela oglasa – GPC

Datum objave: 25.10.2019.
Važi do: 25.11.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 17.10.2019.
Važi do: 31.10.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 11.09.2019.
Važi do: 25.09.2019.

Javni oglas za dodjelu donacija za 2019. godinu

Datum objave: 01.08.2019.
Važi do: 22.08.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – GD

Datum objave: 25.07.2019.
Važi do: 02.08.2019.

Javni oglas za popunu radnih mjesta – CP Sarajevo

Datum objave: 21.07.2019.
Važi do: 04.08.2019.

Javni oglas za popunu radnih mjesta – CP Bihać

Datum objave: 21.07.2019.
Važi do: 04.08.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 17.07.2019.
Važi do: 31.07.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 22.06.2019.
Važi do: 30.06.2019.

OGLAS a prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 16.04.2019.
Važi do: 24.04.2019.

ČETVRTA LICITACIJA – Prodaja motornih vozila

Datum objave: 12.04.2019.
Važi do: 25.04.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Goražde

Datum objave: 31.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Bihać

Datum objave: 31.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Zenica

Datum objave: 31.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

LICITACIJA – prodaja motornih vozila

Datum objave: 26.03.2019.
Važi do: 10.04.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Travnik

Datum objave: 17.03.2019.
Važi do: 25.03.2019.

Javni oglas za prijem u radni odnos – GD

Datum objave: 17.03.2019.
Važi do: 25.03.2019.

PONOVNA LICITACIJA – Prodaja motornih vozila

Datum objave: 21.02.2019.
Važi do: 06.03.2019.

OGLAS za popunu radnih mjesta u CP Bihać

Datum objave: 20.02.2019.
Važi do: 28.02.2019.