PONIŠTENJE DIJELA OGLASA – CP ZENICA

Datum objave: 25.02.2023.
Važi do: 25.03.2023.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Generalna direkcija

Datum objave: 19.11.2022.
Važi do: 03.12.2022.

PONIŠTENJE OGLASA za prijem u radni odnos

Datum objave: 19.11.2022.
Važi do: 19.12.2022.

Poništenje oglasa za prijem u radni odnos – Generalna direkcija

Datum objave: 23.06.2022.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 22.06.2022.
Važi do: 12.07.2022.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Travnik

Datum objave: 22.06.2022.
Važi do: 12.07.2022.

OBAVJEŠTENJE

Datum objave: 24.01.2022.

LICITACIJA za prodaju teretnih motornih vozila

Datum objave: 24.12.2021.
Važi do: 13.01.2022.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP TUZLA

Datum objave: 18.11.2021.
Važi do: 26.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP TRAVNIK

Datum objave: 18.11.2021.
Važi do: 26.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP GORAŽDE

Datum objave: 18.11.2021.
Važi do: 26.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP ZENICA

Datum objave: 15.11.2021.
Važi do: 23.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP BIHAĆ

Datum objave: 13.11.2021.
Važi do: 22.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP SARAJEVO

Datum objave: 13.11.2021.
Važi do: 22.11.2021.

PONIŠTENJE dijela oglasa za popunu radnog mjesta – CP Tuzla

Datum objave: 01.11.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GD

Datum objave: 23.09.2021.
Važi do: 08.10.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 19.08.2021.
Važi do: 29.08.2021.

PONIŠTENJE javnog oglasa za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 19.08.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP GORAŽDE

Datum objave: 05.08.2021.
Važi do: 14.08.2021.

JAVNI OGLAS – za prijem u radni odnos – CP TRAVNIK

Datum objave: 04.08.2021.
Važi do: 13.08.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GD

Datum objave: 04.08.2021.
Važi do: 13.08.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP TUZLA

Datum objave: 13.07.2021.
Važi do: 23.07.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Sarajevo

Datum objave: 11.07.2021.
Važi do: 21.07.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Bihać

Datum objave: 11.07.2021.
Važi do: 21.07.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 10.07.2021.
Važi do: 17.07.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos – CP Zenica

Datum objave: 10.07.2021.
Važi do: 17.07.2021.

Javni oglas za prijem u radni odnos

Datum objave: 08.07.2021.
Važi do: 17.07.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP MOSTAR

Datum objave: 10.04.2021.
Važi do: 20.04.2021.

PONIŠTENJE oglasa za prijem u radni odnos – GENERALNA DIREKCIJA

Datum objave: 06.04.2021.

LICITACIJA – prodaja viška vatrenog oružja

Datum objave: 01.02.2021.
Važi do: 12.02.2021.

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA – CP Zenica

Datum objave: 29.01.2021.
Važi do: 08.02.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 22.01.2021.
Važi do: 08.02.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Sarajevo

Datum objave: 21.01.2021.
Važi do: 05.02.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Tuzla

Datum objave: 20.01.2021.
Važi do: 04.02.2021.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Generalna direkcija

Datum objave: 17.01.2021.
Važi do: 01.02.2021.

LICITACIJA – prodaja viška vatrenog oružja

Datum objave: 21.12.2020.
Važi do: 08.01.2021.

LICITACIJA za prodaju motornih vozila

Datum objave: 24.08.2020.
Važi do: 01.09.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GPC

Datum objave: 23.08.2020.
Važi do: 31.08.2020.

Javni oglas za dodjelu DONACIJA 2020

Datum objave: 21.08.2020.
Važi do: 11.09.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – GPC

Datum objave: 09.08.2020.
Važi do: 17.08.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP TUZLA

Datum objave: 05.08.2020.
Važi do: 19.08.2020.

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA za popunu radnog mjesta u “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo – CP TUZLA

Datum objave: 29.06.2020.

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni konkurs za izbor izvršnog direktora za EKF poslove

Datum objave: 24.03.2020.
Važi do: 28.03.2020.

ODLUKA O PONIŠTENJU Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave

Datum objave: 18.03.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Goražde

Datum objave: 19.02.2020.
Važi do: 27.02.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – CP Mostar

Datum objave: 08.02.2020.
Važi do: 16.02.2020.

Poništenje dijela oglasa za popunu radnih mjesta – CP Tuzla.pdf

Datum objave: 04.02.2020.
Važi do: 14.02.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Generalna direkcija

Datum objave: 26.01.2020.
Važi do: 05.02.2020.

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA – CP Zenica

Datum objave: 25.01.2020.
Važi do: 04.02.2020.