Kao društveno odgovorna kompanija, JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo se kontinuirano posvećuje aktivnostima izvan svoje primarne djelatnosti, a koje pozitivno utiču na njeno radno, društveno i prirodno okruženje.

Pružanjem podrške projektima od društvenog značaja, ulaganjem u obrazovanje, nauku, kulturu i sport te kroz akcije humanitarnog karaktera, BH Pošta uspješno dokazuje i njeguje dugogodišnji status društveno odgovorne kompanije.

Sa strateškog aspekta, cilj “Javnog preduzeća BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, kao samostalnog pravnog subjekta, je izgradnja pozitivnih dugoročnih odnosa sa partnerima i okruženjem te unapređenje imidža i prepoznatljivosti brenda.

O D L U K A o odobrenju donacija pravnim licima u 2020. godini na osnovu ostvarene dobiti u 2019. godini

„Prije nego se izvrši transfer sredstava donacija Korisniku – pravnom licu, koji je određen Odlukom za dodjelu donacija, s istim će biti zaključen Ugovor o dodjeli donacija. Konačan transfer donacija Korisniku – pravnom licu se vrši mjesec dana nakon objavljivanja Odluke u Službenim novinama Federacije BiH“.