Philatelic shop

Philatelic Shopovi su posebni šalteri ili prostori u sklopu pošte namijenjeni kolekcionarima poštanskih maraka – filatelistima.

U njima se mogu nabaviti sva izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka JP BH Pošta, koverte prvog dana, maximum karte, godišnji programi sa datumima izdavanja maraka, popratni bilteni za svako pojedinačno izdanje i ostali propagandni materijal.

U cilju poboljšanja naših usluga planirano je i proširenje djelatnosti postojećih Philatelic Shopova.

Philatelic Shopovi će u svoju ponudu uvrstiti i filatelistički inventar kao što su pincete, lupe, filatelistički albumi i ostali artikli koji su neophodni, kako pasioniranim filatelistima, tako i onima koji čine prve korake u sakupljanju poštanskih maraka.

Adrese Philatelic Shopova po poštanskim direkcijama:

Centar pošta Sarajevo
Pošta 71101, Obala Kulina Bana 8
Pošta 71120, Zmaja od Bosne 88

Centar pošta Tuzla
Pošta 75101, Aleja Bosanskih Vladara 29

Centar pošta Zenica
Pošta 72101, Masarikova 46

Centar pošta Travnik
Pošta 72270, Travnik, Prnjavor br. 11
Pošta 70230, Bugojno, Nugle II
Pošta 70240, Gornji Vakuf, Mehmed bega Stočanina
Pošta 70220, Donji Vakuf, 14 Septembar
Pošta 70290, Novi Travnik, Trg Zlatnih Ljiljana
Pošta 71270, Fojnica, Mehmeda Spahe

Centar pošta Bihać

Pošta 77101, Bosanska 3

Centar pošta Mostar
Pošta 88104, Braće Sejića bb
Pošta 88110, Onesukova bb

Na stranom tržištu je moguće nabaviti filatelistička izdanja JP BH Pošta kod naših zvaničnih agenata prodaje:

PHILAGENTUR
Feldbergerstrasse 57
D-61440 Oberursel
Njemačka
Tel: 00 49 6171 62820
Fax:00 49 6171 628282

British & Overseas Philatelic Agency, Ltd.
4th Fl Sho-ei Building 1-11-3  Shibuya
Tokyo 150-0002 JAPAN
Tel: 813-3499-5250
Email: lychees@tky2.3web.ne.jp
Web: www.bopa.jp

Brian J.Dias
Bombay Philatelic, Inc.
P.O. Box 480574
Delray Beach, Fl 33448 USA
Phone : 561-499-7990
Fax : 561-499-7553
website : http://www.bombaystamps.com
e-mail:  sales@bombaystamps.com