BH Pošta osvojila bronzanu medalju na 18. Svjetskoj filatelističkoj izložbi THAILAND 2023.

Ponovo su se marke BH Pošte našle u društvu pet najboljih na svijetu. Osvojili smo bronzanu medalju na 18. Svjetskom filatelističkom takmičenju THAILAND 2023. koje je u Bankoku organizovao Svjetski poštanski savez.

U okviru naše postavke maraka, u kategoriji zemalja koje izdaju do 30 poštanskih maraka godišnje, prezentirane su marke iz perioda od 2020. do 2023. godine, sa motivima iz nacionalnog naslijeđa, svjetske znamenite ličnosti, pozorište, umjetnost i sport, fauna i flora i društvena odgovornost.

Internacionalni žiri je našoj prezentaciji dodijelio najviše ocjene u kategorijama originalnosti i kvalietata prezentacije, kvaliteta tehničke izrade – štampe, zupčanja, kao i kreativnosti i upotrebne vrijednosti izloženih maraka, te interesa koji su za naša izdanja iskazali filatelisti.

Prezentaciju je pripremila šefica Odjeljenja za bh. marku, dizajn i grafičku realizaciju BH Pošte, Branka Sumenić Bajić, a na izložbi su učestvovali izlagači iz 60 zemalja. Dodjela medalja biće upriličena u maju 2024. godine na sastanku Vijeća poštanskih operatera.

Podsjećamo, da je BH Pošta prošle godine osvojila srebrnu medalju na istom takmičenju, organizovanom u Južnoj Africi.


Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Godišnji program prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2024. godini

S ciljem da se obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno da se obillježe značajni jubileji (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datumi iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnost, kao i značajne sportske i druge manifestacije, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed za svaku godinu.

Pored ovih tema, koje su redovno zastupljene na poštanskim markama ”JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo također želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvataju područja kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani.

S tim u vezi, „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva institucije i ustanove, kao i pojedince s područja nauke, kulture, obrazovanja, javnih službi, vjerske i druge organizacije te udruženja, da dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2024 godini.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 31.07.2023. godine, na adresu:„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju, koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona broj: (033) 252-707, 252-708 ili putem e-maila: philately@nova.posta.ba.


BH Pošta osvojila srebrnu medalju na 17. Svjetskoj filatelističkoj izložbi CAPE TOWN 2022

BH Pošta je osvojila srebrnu medalju na 17. Svjetskom filatelističkom takmičenju CAPE TOWN 2022. koje je u Južnoj Africi organizovao Svjetski poštanski savez. U okviru naše postavke maraka, u kategoriji zemalja koje izdaju do 30 poštanskih maraka godišnje, prezentirane su marke iz perioda od 2019. do 2022. godine, sa motivima iz nacionalnog naslijeđa, svjetske znamenite ličnosti, fauna i flora i posebno izdanje povodom pandemije.

Internacionalni žiri je našoj prezentaciji dodijelio najviše ocjene u kategorijama originalnosti i kvaliteta prezentacije, kvaliteta tehničke izrade – štampe, zupčanja, kao i kreativnosti i upotrebne vrijednosti izloženih maraka, te interesa koji su za naša izdanja iskazali filatelisti.

Prezentaciju je pripremila i plasirala šefica Odjeljenja za bh. marku, dizajn i grafičku realizaciju BH Pošte, Branka Sumenić Bajić.

Dodjela medalja biće upriličena u maju 2023. godine na sastanku Vijeća poštanskih operatera.

Čestitamo!


BH Pošta osvojila treće mjesto na filatelističkom takmičenju u New Yorku

“Javno preduzeće BH Pošta” d.o.o. Sarajevo dobilo je još jednu vrijednu nagradu za svoja filatelistička izdanja. Ovog puta, nagrada stiže iz New Yorka. Naime, BH Pošta je bila učesnik 13. Međunarodnog takmičenja, koje se održava pod pokroviteljstvom Svjetskog poštanskog saveza (UPU- a) u okviru Međunarodne filatelističke izložbe ‘’World Stamp Show NY2016’’.

Izložba je održana u periodu od 29.maja do 04.juna 2016 godine u Javits centru u New Yorku. Učesnici takmičenja bili su grupisani u nekoliko grupa. U grupi A, koja je obuhvatala zemlje koje godišnje izdaju 30 poštanskih izdanja, BH Pošta, kao predstavnik Bosne i Hercegovine, osvojila je treće mjesto u konkurenciji od 31 države tj. poštanskih uprava.

Naziv naše kolekcije, koja je zauzela treće mjesto, je: “The heart shaped land Bosnia and Herzegovina”. Na njenoj pripremi radili su Orhan Alić i Šenđana Mulić, zaposlenici Odjeljenja BH marke i grafičkog dizajna BH Pošte.

Pobjednicima ovog takmičenja bit će uručeni certifikati, a detaljna informacija o takmičenju i  Međunarodnoj filatelističkoj izložbi ‘’World Stamp Show NY2016’’ bit će objavljena na zvaničnoj web stranici UPU- a krajem juna.

Treće mjesto iz New Yorka još je jedna potvrda kvaliteta i ljepote poštanskih maraka, koje izdaje “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo.

 

Filatelistička izložba povodom Svjetskog dana pošte

Svjetski dan pošte obilježava se 9. oktobra, na godišnjicu uspostave Svjetske poštanske unije ( UPU-Universal Post Union). Tim povodom je 8. oktobra ove godine u auli Glavne pošte Sarajevo, uz prigodnu svečanost, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo organiziralo otvaranje izložbe filatelističkih izdanja.

Svečanosti su prisustvovali  učenici sedmih razreda Osnovne škole ”Grbavica 1”, koji su uz predstavnike i uposlenike JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo,  saznali  kako je nastala filatelija,  šta su filatelististički proizvodi, ali i koje su ostale usluge koje pruža BH Pošta.
Tokom druženja sa učenicima, poštar Mensud Pašić uz asistenciju zaposlenika Službe za marketing, uručio je prigodne poklone- promotivni materijal BH Pošte, kao i 20 članskih  karti učenicima- mladim filatelistima, članovima filatelističke sekcije Osnovne škole”Grbavica 1”.

Filatelistička sekcija ove škole formirana je u okviru programa unapređenja filatelije u BiH i projekta ‘Filatelija u školama’, koje je pokrenula BH Pošta, sa ciljem da se kroz klubove djeluje odgojno i vaspitno  te da se najmlađe generacije upoznaju sa filatelijom.

 

Prva samostalna izložba Filatelističkog kluba O.Š. «Aleksa Šantić»  

Povodom Dana škole koji je organiziran pod motom «Ljubav se kazuje pjesmom i riječima», učenici i uposlenici O.Š. «Aleksa Šantić» iz sarajevskog naselja Stup, obilježili su svečarski uz Prvu samostalnu filatelističku izložbu kluba ove škole.

Obilježavanje Dana škole, započelo je u jutarnjim satima sa Turnirom u malom nogometu, promocijom školskog časopisa «Svjetlost sunca», zatim otvaranjem Prve samostalne izložbe Filatelističkog kluba škole, a završilo se u kasnim poslijepodnevnim satima, poslije Centralne svečanosti uz zajedničko druženje gostiju i učenika. U Osnovnoj školi «Aleksa Šantić» nastavu pohađa 916 učenika i gotovo svi su uključeni u neku od 46 sekcija, koje su formirane, ali i djeluju kao vannastavne aktivnosti ove škole. Juniorski filatelistički klub, osnovan u decembru 2006. godine, jedna je od sekcija koja podučava i razvija kod mladih interes za hobi sakupljnja poštanskih maraka, odnosno filatelističkih proizvoda. Treba naglasiti da je ovaj filatelistički klub osnovan u okviru programa unapređenja filatelije u BiH i projekta «Filatelija u školama», koji je pokrenula JP BH Pošta, sa ciljem da se kroz klubove djeluje odgojno i vaspitno, da se najmlađe generacije upoznaju sa zanimljivošću filatelije, ali i spoznaju značaj i ljepotu poštanskih maraka. Klub vode dvije nastavnice, Alzira Maljić i Vesna Turkušić, članovi kluba sastaju se jednom sedmično, dok vikendi, uglavnom su rezervisani za posjete izložbama i drugim kulturnim manifestacijama. Kontiuirani rad filatelističkog kluba O.Š. «Aleksa Šantić», koji trenutno broji 60 članova, kao i izuzetna angažiranost i aktivnost članova u prikupljanju filatelističkih izdanja, rezultirao je i Prvom samostalnom filatelističkom izložbenom postavkom od osam panoa, sedam sa poštanskim markama, a jedan pano sa kovertama Prvog dana. Ova, izuzetno lijepa izložba, gotovo tematski složena sa mnoštvom vrijednih i unikatnih poštanskih maraka, većinom žigosanih, oslikava i kazuje sa koliko smisla, ljubavi i znanja mladi su uronili u svijet filatelije. Otvarajući izložbu, uz video prezentaciju poštanskih maraka, Vesna Turkušić, voditeljica kluba osvrnula se na početke i način rada ove filatelističke sekcije, posebno akcentirajući podršku i poticajnu četvorogodišnju saradnju sa JP BH Pošta, koja je utjecala da ova sekcija opstane i postane pravi filatelistički klub sa već isprofiliranim budućim filatelistima.

Važno saopćenje za filateliste

Obavještavamo sve filateliste Kantona Sarajevo da je došlo do promjene sedmičnog okupljanja Udruženja filatelista KS.

Svi zaljubljenici filatelije sastaju se svake nedjelje u 11 h u galeriji ”Ami” u  shoping centru ”Alta” u Sarajevu.