BH Pošta je osvojila veliki broj nagrada i priznanja za razvoj filatelije i u izdavaštvu poštanskih maraka. Posebne se izdvajaju:

 • Nagrada za izdavački poduhvat u filateliji BiH, Keln 1995. g;
 • Srebrna medalja na Međunarodnom filatelističkom takmičenju u Hrvatskoj 1997. g;
 • Nagrada za najljepšu marku u svijetu izdatu iz oblasti kulture sa motivom “Kuršumli medresa 1537. godine“, autora Mufida Garibije, 2000. g. U Asiagu-Italija;
 • Nagrada za najljepšu marku na međunarodnom takmičenju u Asiagu, Italija 2004. godine, s motivom “Arhitektonsko nasljeđe – Pošta u Sarajevu”, autora Sanjina Fazlića;
 • 2004. godine prva nagrada Saveza kineskih filatelista;
 • Srebrna medalja na međunarodnoj filatelističkoj izložbi Montenegrofila 2008. g;
 • Nagrada za najljepšu blok marku za prigodno izdanje “Evropa 2008 – Pišem ti pismo”, autora S. Bračković, 2009. g. u Pekingu;
 • Nagrada za najbolje dizajniranu marku na 10. jubilarnom međunarodnom takmičenju 2010. g. u Kini, poštanska marka na temu Fauna, motiv ”Labud’, autora Tamera Lučarevića;
 • Nagrada za najljepšu poštansku marku u Kini na 11. Izboru najboljih inostranih poštanskih maraka, marka na temu Flora, motiv “Jasnin encijan”, autora Tamera Lučarevića;
 • Druga nagrada na 12. Izboru najboljih inostranih poštanskih maraka u Kini 2016. g, za najbolju tehniku štampe za izdanje na temu Kulturno-historijsko naslijeđe motiv ‘’Konjičko drvorezbarstvo’’, autor Orhan Alić;
 • Bronzana medalja na 13. međunarodnoj filatelističkoj izložbi u New Yorku, SAD, kolekcija izložaka filatelističkih izdanja BH Pošte iz perioda 2013-2015. godina.
P7
P7
P4
P2
P5
P3
P6
P1
P9
P8
Graphic2x
Graphic1x
P7P4P2P5P3P6P1P9P8Graphic2xGraphic1x