Hibridna pošta je kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte. Sam naziv “hibridna” pokazuje da se radi o mješavini usluga. Radi se o spoju najmodernijih tehnologija i klasične poštanske tehnologije. Primjena informatike u najstarijoj poštanskoj usluzi – prijenosu poštanskih pošiljki – zauzela je nezaobilazno mjesto.

Hibridna pošta pruža mogućnost firmama, institucijama ili fizičkim licima da poštanskom operateru šalju informaciju (npr. račun, propagandnu poruku i sl.) u elektronskoj formi, da se, potom, ta informacija obradi, odštampa i spakuje u kovertu, te da se, u što kraćem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se ta firma, institucija ili fizičko lice obraća.

Usluge Hibridne pošte koriste se za izradu i dostavu:

 • računa
 • opomena
 • bankovnih izvoda i
 • raznih oblika pismonosnih i promotivnih saopštenja

Saznajte više o:

Paket usluga koje pruža hibridna pošta:

 • Izrada predštampanih obrazaca u skladu sa zahtjevima korisnika,
 • Prijem podataka potrebnih za štampu,
 • Softverska priprema za štampu na osnovu primljenih podataka,
 • Štampa varijabilnih podataka na unaprijed pripremljene obrasce, tj. kreiranje konačnog izgleda pisma,
 • Kovertiranje pisama, ili slaganje istih u “Z-pismo”,
 • Predaja gotovih pošiljki na daljnju preradu i otpremu,
 • Uručenje pošiljki na adresu.

Hibridna pošta funkcioniše na sljedeći način:

 • Pošiljalac šalje sa svog računara bazu podataka (u formi standardnog tipa datoteke: txt, xls, dbf i sl.) putem Interneta (ili dostavlja na fizičkim nosačima podataka: CD, DVD, USB i sl.). Primljena datoteka sadrži podatke koji su potrebni za izvršavanje usluge prema korisniku (podaci o pošiljaocu, tekst/slika poruke, adrese primatelja, broj kopija, datum kad pošiljku treba poslati i sl.)
 • Na osnovu primljene datoteke vrši se softverska obrada podataka i priprema za štampu
 • U procesu štampe poruka dobiva željeni oblik (dimenzije i pozicije teksta/slike, tip slova i sl.)
 • Na kraju se vrši automatsko kovertiranje poruka/pisama, i kreiranje pismonosnih pošiljki koje se dostavljaju željenim korisnicima.