Komisiona prodaja u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Komisiona prodaja je jedan od načina prodaje u kojem sudjeluju komisionar s jedne i njegov komitent s druge strane.

Komisionar (JP BH Pošta) je posrednik koji radi u svoje ime, ali za račun komitenta (Dobavljača) koji je ili proizvođač ili vlasnik robe. Naknada komisionaru zove se provizija od prodane robe koju on mora prodati “pažnjom dobrog privrednika”.

Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor. Na osnovi tog ugovora komisionar dobiva nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisioni nalog može biti tržišni ili fiksni. Tržišni je onda kada treba kupiti ili prodati robu po optimalnim uvjetima i to obvezuje komitenta, a fiksni je onda kada dobiva fiksne uvjete od kojih ne smije odstupiti jer onda razlika pada na njegov teret. Komisioni nalog može biti i ad hoc nalog (od slučaja do slučaja). Komisionu prodaju pretežno provode specijalizirana poduzeća, stručno osposobljena za pojedine vrste poslova, odnosno robe, a s nedostatnim vlastitim kapitalom.

JP BH Pošta praktikuje fiksne komisione ugovore.

Prodajna mjesta

U JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, prodaja komisione robe obavlja se:

 • online putem eShop stranice,
 • na poslovnicama (poštanskim jedinicama) JP BH Pošta gdje postoji bar jedno ili više šalterskih mjesta, kao i u Post shopovima koji se nalaze u: CP Goražde (jedan), CP Zenica (dva), CP Bihać (tri), CP Mostar (dva). Prodaja komisione robe se vrši uz pomoć izložbenih vitrina, stalaka ili polica montiranih na prikladna mjesta u poštanskim jedinicama.

Prodajni asortiman

JP BH Pošta d.o.o. na svojim prodajnim mjestima nudi raznolik asortiman roba prikladnih za prodaju u poštama. Osim razglednica i čestitki, u poštama možete naći: dnevne novine, časopise, razne publikacije, knjige, školski i kancelarijski pribor, administrativne takse, galanterija (upaljači, privjesci) i dr.

Usluga osiguranja na šalterima JP BH PošteBH Pošta pruža usluge zastupanja osiguranja imovine i lica na svojim šalterima. Pogodnost za korisnike je veliki broj lokacija na kojima se pružaju usluge osiguranja, radno vrijeme pošti do večernjih sati te rad subotom. Cijena pruženih usluga je ista kao i kod osiguravajućih društava koje zastupamo pa u nekim segmentima i niža.

Pružamo slijedeće usluge osiguranja:

 • osiguranje od autoodgovornosti (izdavanje police osiguranja  od autoodgovornosti, pružanje kompletne usluge registracije vozila i dostave  saobraćajne dozvole na kućnu adresu)
 • životno osiguranje
 • dopunsko zdravstveno osiguranje
 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje imovine
 • ostali vidovi osiguranja

Trenutno zastupamo slijedeća osiguravajuća društva:

 • Sarajevo osiguranje d.d.
 • Bosna-Sunce osiguranje d.d.

Pored ovih usluga, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo pruža i sljedeće komercijalne usluge:

 • fotokopiranje i uvezivanje dokumenata;
 • transport za treća lica;
 • špediterske usluge;
 • poslovi ekspedita i dr.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO
Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
Tel. +387 (0)33 25 26 17
Fax. +387 (0)33 25 27 69
e-mail: ekf@posta.ba