samsung_digital_signage

OGLAŠAVANJE NA LCD DISPLEJIMA

LCD displeji, strateški postavljeni u poštanskim jedinicama, osigurat će veliku eksponiranost vaših promotivnih video i tekst materijala.

Putem LCD displeja u 60 najfrekventnijih poštankih jedinica u FBiH potencijalnim oglašivačima omogućena je direktna komunikacija sa ciljanim korisnicima, emitovanjem ciljane poruke u određeno vrijeme.

Objavljeni sadržaj ima mogućnost promjene kroz određeno vrijeme. Promjene na zahtjev oglašivača kontrolisane su od strane operatera koji upravlja sistemom.

OGLAŠAVANJE NA A4 I B1 REKLAMNIM PANELIMA I LED REKLAMNIM PANELIMA

Usluga podrazumjeva postavljanje promotivnih printanih materijala korisnika na oglasnim panelima A4 i B1 u poštanskim jedinicama, te oglašavanje na LED svijetlećim displejima.

Pod promotivnim materijalom podrazumijevaju se plakati i posteri sa promotivnim porukama korisnika.

OGLAŠAVANJE „NA BHPFREE WiFi“ MREŽI

„JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo je svojim korisnicima obezbjedilo besplatnu WiFi mrežu u poštanskim objektima u Sarajevu, te pravnim licima ponudila WiFi oglašivačku platformu.

Napominjemo, BH FREE WiFi mrežu aktivno koristi veliki broj korisinika, a podešavanje oglašivačke platforme omogućava da se oglasi prikažu korisnicima prema vašim preferencijama, što umnogome povećava eksponiranost i efekte vaše marketinške kampanje.

Korisnik mora pogledati oglas prije nego se konektuje na besplatnu WiFi mrežu, a plasirano mu je ono što vi želite da se plasira.

Oglašavanje na BH FREE WiFI mreži je vrlo efikasan vid ciljanog oglašavanja.

  • Povoljnije u odnosu na cijene ostalih komunikacijskih kanala (TV, radio, novine…)
  •  Jednostavan način informisanja u hodu
  • Velika frekvencija potencijalnih kupaca
  • Veliki broj različitih ciljnih grupa
  • Mogućnost brze distribucije promotivnih materijala
  • Preglednost i jednostavnost u korištenju promomaterijala
  • Mogućnost odabira pošte gdje se želite oglašavati
  • Oglašavanje traje tačno onoliko koliko Vi to želite
  • Rezervacija prema ugovorenom rasporedu

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO
Služba marketinga
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
Tel. +387 (0)33 25 26 08 ili
Fax. +387 (0)33 25 27 04
e-mail: marketing@nova.posta.ba