1. PODNOSILAC ZAHTJEVA

2. VRSTA MEDIJA

3. NEZAVISNI NOVINARI

4. SVRHA POZIVA