Održavanje i popravka hibridnih vozila Toyota Yaris

Datum objave: 21.03.2023.
Važi do: 31.03.2023.

Redovno održavanje vozila i mopeda voznog parka CP Mostar

Datum objave: 21.03.2023.
Važi do: 06.04.2023.

Nabavka tečnih goriva za potrebe centar pošta Goražde

Datum objave: 20.03.2023.
Važi do: 20.04.2023.

Nabavka i zamjena baterija centralnog UPS uređaja

Datum objave: 17.03.2023.
Važi do: 03.04.2023.

Izvođenje radova na fasadi, adaptaciji i opremanju dijela objekta pošte 71300 Visoko

Datum objave: 17.03.2023.
Važi do: 13.04.2023.

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja u objektima Centra pošta Sarajevo

Datum objave: 16.03.2023.
Važi do: 27.03.2023.

ISPRAVKA – Nabavka sredstava za rad na šalteru

Datum objave: 15.03.2023.
Važi do: 14.04.2023.

Popravke i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu

Datum objave: 14.03.2023.
Važi do: 03.04.2023.

Vulkanizerske usluge za vozila i mopede CP Zenica

Datum objave: 14.03.2023.
Važi do: 24.03.2023.

Servisiranje motornih vozila Mercedes, Volkswagen i Toyota

Datum objave: 13.03.2023.
Važi do: 24.03.2023.

Nabavka sredstava za rad na šalteru

Datum objave: 08.03.2023.
Važi do: 07.04.2023.

Izvođenje molersko-farbarskih radova u objektu Centra pošta Sarajevo

Datum objave: 08.03.2023.
Važi do: 06.04.2023.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 03.03.2023.
Važi do: 27.04.2023.

Nabavka beskonačnog offset papira

Datum objave: 03.03.2023.
Važi do: 03.04.2023.

Nabavka koverata za mašinsko pakovanje za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 23.02.2023.
Važi do: 27.03.2023.

Nabavka usluga održavanja printera Oce VarioStream 7450c i Oce VarioStream 4400

Datum objave: 23.02.2023.
Važi do: 27.03.2023.

Nabavka i isporuka sistema za mašinsko kovertiranje za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 13.02.2023.
Važi do: 10.04.2023.

Nabavka majica

Datum objave: 09.02.2023.
Važi do: 13.03.2023.

JAVNI POZIV za pružanje usluge pravnog zastupanja u 2023. godini

Datum objave: 26.01.2023.
Važi do: 26.02.2023.

Nabavka usluge održavanja kotlovnica u objektima CP Zenica

Datum objave: 04.01.2023.
Važi do: 13.01.2023.

ISPRAVKA – nabavka majica

Datum objave: 01.11.2022.
Važi do: 01.12.2022.

Usluga održavanja postojeće DMS aplikacije „JP BH POŠTA“ d.o.o Sarajevo

Datum objave: 21.10.2022.
Važi do: 31.10.2022.

ISPRAVKA – Nabavka usluga održavanja sistema i software aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a nakon isteka garancije

Datum objave: 12.09.2022.
Važi do: 19.09.2022.

ISPRAVKA – Izvođenje radova na izgradnji,uređenju i opremanju šaltera u Grand City Ilidža

Datum objave: 09.09.2022.
Važi do: 21.09.2022.

Zamjena krovnog pokrivača i izrada termo fasade

Datum objave: 07.09.2022.
Važi do: 21.09.2022.

Izvođenje radova na izgradnji , uređenju i opremanju izdvojenog šaltera u Grand City Ilidža

Datum objave: 05.09.2022.
Važi do: 14.09.2022.

Obavjestenje o nabavci – Izrada termo fasade i zamjena vanjske stolarije

Datum objave: 15.06.2022.
Važi do: 29.06.2022.

Nabavka elektroničkog alata, materijala i pribora

Datum objave: 02.03.2022.
Važi do: 14.03.2022.

Popravka i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 07.03.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda – Objave obavještenja, konkursa i oglasa u dnevnim novinama

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 21.03.2022.

Nabavka tečnih goriva za potrebe voznog parka CP Mostar

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 23.03.2022.

Nabavka tonera za HP printere i štampače

Datum objave: 22.02.2022.
Važi do: 18.03.2022.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u postupku nabavke električne energije

Datum objave: 16.02.2022.
Važi do: 18.02.2022.

Tekuće održavanje vozila i mopeda

Datum objave: 16.02.2022.
Važi do: 25.02.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda – seminari

Datum objave: 14.02.2022.
Važi do: 31.12.2022.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 14.02.2022.
Važi do: 11.03.2022.

Nabavka usluge tekućeg održavanja RICOH INK-JET sistema za kontinuiranu štampu

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 23.03.2022.

Nabavka i implementacija software-a za upravljanje pristupnim politikama

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 21.02.2022.

ISPRAVKA nabavke kancelarijskog materijala

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 18.02.2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Obrasci za dalju prodaju

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 25.02.2022.

Nabavka usluge održavanja mopeda Piaggio

Datum objave: 10.02.2022.
Važi do: 23.02.2022.

Servisiranje i održavanje rashladnih uređaja

Datum objave: 09.02.2022.
Važi do: 24.02.2022.

Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

Datum objave: 08.02.2022.
Važi do: 21.02.2022.

Nabavka usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996

Datum objave: 31.01.2022.
Važi do: 03.03.2022.

Nabavka električne energije za potrebe Centra pošta Bihać, Sarajevo i Tuzlu

Datum objave: 12.01.2022.
Važi do: 07.02.2022.

Nabavka i isporuka poštanskih obrazaca

Datum objave: 12.01.2022.
Važi do: 09.02.2022.

Nabavka i implementacija software-(AccessPolicyManager-APM)

Datum objave: 11.01.2022.
Važi do: 24.01.2022.

Sanacija nadstrešnice u Glavnom poštanskom centru

Datum objave: 31.12.2021.
Važi do: 12.01.2022.

ISPRAVKA nabavke kancelarijskog materijala

Datum objave: 28.12.2021.
Važi do: 26.01.2022.

ISPRAVKA – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 27.12.2021.
Važi do: 05.01.2022.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 27.12.2021.
Važi do: 21.01.2022.

Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 23.12.2021.
Važi do: 09.01.2022.

Nabavka koverata za mašinsko pakovanje

Datum objave: 15.12.2021.
Važi do: 14.01.2022.

Izvođenje radova rekonstrukcije krova na objektu pošte 75350 Srebrenik

Datum objave: 13.12.2021.
Važi do: 07.01.2022.

Nabavka PKI infrastrukture za izdavanje javnih kvalifikovanih elektronskih potvrda

Datum objave: 09.12.2021.
Važi do: 17.01.2002.

Uređenje pšoslovnog prostora

Datum objave: 07.12.2021.
Važi do: 17.12.2021.

ISPRAVKA obavještenja br. – 24902-7-3-43-8-19-21

Datum objave: 03.12.2021.
Važi do: 17.12.2021.

Nabavka štampača i mrežne opreme

Datum objave: 26.11.2021.
Važi do: 23.12.2021.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 17.11.2021.
Važi do: 15.12.2021.

Nabavka el.energije za potrebe Centre pošta Bihać Sarajevo i Tuzlu

Datum objave: 16.11.2021.
Važi do: 13.12.2021.

Nabavka pravnih usluga-posredovanje i zastupanje

Datum objave: 15.11.2021.
Važi do: 30.11.2021.

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

Datum objave: 11.11.2021.
Važi do: 01.12.2021.

PRAVNE USLUGE – posredovanje i zastupanje

Datum objave: 01.11.2021.
Važi do: 30.11.2021.

Nabavka robe tečnog goriva za motorna vozila i mopede CP Bihać ponovljeni postupak za lot 3,lot 4,lot 5 i lot 7

Datum objave: 28.10.2021.
Važi do: 28.11.2021.

Nabavka usluga naprednog održavanja u domeni računarskih mreža i sistemskog software-a

Datum objave: 26.10.2021.
Važi do: 08.11.2021.

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Društva

Datum objave: 08.10.2021.
Važi do: 05.11.2021.

ISPRAVKA – Zamjena dizalica topline na klima postrojenju

Datum objave: 27.09.2021.
Važi do: 07.10.2021.

Nabavka tečnih goriva (Dizel i BMB) i ulja za motocikle (Dvotaktol i Full sisntetičko ulje)

Datum objave: 23.09.2021.
Važi do: 20.10.2021.

Nabavka električne energije za potrebe Centra pošta Bihać

Datum objave: 22.09.2021.
Važi do: 18.10.2021.

Nabavka dizalica topline na klima postrojenju

Datum objave: 21.09.2021.
Važi do: 30.09.2021.

Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostorija Hibridne pošte

Datum objave: 17.09.2021.
Važi do: 27.09.2021.

Usluga tekućeg održavanja zgrada

Datum objave: 16.09.2021.
Važi do: 27.09.2021.

Nabavka usluge transporta i zaštite novca u transportu za potrebe Centra pošta Zenica

Datum objave: 14.09.2021.
Važi do: 21.09.2021.

Rekonstrukciju nadstrešnice ulazne kapije i pretovarne rampe u objektu Pošte 72102 Zenica

Datum objave: 14.09.2021.
Važi do: 21.09.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji dijela prostora pošte 71160 Sarajevo – Alipašino polje

Datum objave: 08.09.2021.
Važi do: 20.09.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji , enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 27.08.2021.
Važi do: 09.09.2021.

Usluga održavanja i servisiranja teretnih i putničkih motornih vozila voznog parka Centra pošta Tuzla

Datum objave: 26.08.2021.
Važi do: 22.09.2021.

Nabavka usluge agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 20.09.2021.

Nabavka ručnih čeličnih žigova

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 08.09.2021.

Revizija finasijskih izvještaja uključujući i reviziju informacionih tehnologija za 2021.-2023 godinu

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 06.09.2021.

Nabavka reklamno promotivnih materijala

Datum objave: 20.08.2021.
Važi do: 31.08.2021.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 12.08.2021.
Važi do: 23.08.2021.

Nabavka kancelarijskog inventara – Metalni kancelarijski inventar

Datum objave: 03.08.2021.
Važi do: 27.08.2021.

ISPRAVKA – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka

Datum objave: 30.07.2021.
Važi do: 04.08.2021.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 16.07.2021.
Važi do: 10.08.2021.

Nabavka i isporuka peleta

Datum objave: 15.07.2021.
Važi do: 29.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka mobilnih terminalnih uređaja

Datum objave: 13.07.2021.
Važi do: 09.08.2021.

Obavještenje_o_nabavci – Prijevoz poštanskih zaključaka

Datum objave: 12.07.2021.
Važi do: 30.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Popravak sistema vodovoda, kanalizacije i centralnog grijanja

Datum objave: 12.07.2021.
Važi do: 28.07.2021.

Obavještenje_o_nabavci – Djelimična adaptacija prostora u objektu PTT škole

Datum objave: 08.07.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Rezervni dijelovi za motocikle CP Tuzla

Datum objave: 08.07.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka autoguma

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 02.08.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka drvenog peleta za CP Zenica

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 15.07.2021.

Obavještenje o nabavci -Izrada glavnog projekta adaptacije dijela objekta Pošte 71300 Visoko

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 15.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Usluge osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja

Datum objave: 02.07.2021.
Važi do: 29.07.2021.

Ispravka obavještenja o nabavci – Zamjena rasvjete

Datum objave: 28.06.2021.

Revizija finansijskih izvještaja

Datum objave: 22.06.2021.
Važi do: 07.07.2021.

Nabavka usluge iznajmljivanja radne snage

Datum objave: 22.06.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Zamjena rasvjete LED panela u objektima Centra pošta Tuzla

Datum objave: 18.06.2021.
Važi do: 05.07.2021.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 17.06.2021.
Važi do: 02.07.2021.

Izvođenje radova – Sanacija nadstrešnice u Glavnom poštanskom centru

Datum objave: 11.06.2021.
Važi do: 24.06.2021.

Nabavka putničkog motornog vozila putem operativnog lizinga

Datum objave: 11.06.2021.
Važi do: 06.07.2021.

Nabavka usluge produžetka tehničke podrške proizvođača za Veeam i Vmware software

Datum objave: 10.06.2021.
Važi do: 05.07.2021.

Nabavka usluge redovnog servisiranja i održavanja plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 07.06.2021.
Važi do: 18.06.2021.

Nabavka hibridnih dostavnih vozila

Datum objave: 01.06.2021.
Važi do: 29.06.2021.

Nabavka samoljepljivih naljepnica

Datum objave: 28.05.2021.
Važi do: 08.06.2021.

Nabavka robe za servisiranje fotokopir aparata KONICA MINOLTA

Datum objave: 27.05.2021.
Važi do: 09.06.2021.

Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za motocikle

Datum objave: 27.05.2021.
Važi do: 11.06.2021.

Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 21.06.2021.

Nabavka robe čvrstog goriva peleta

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 28.06.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji ,enterijeru i opremanju poštanske jedinice sa ciljem povećanja sigurnosti objekta pošte

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 08.06.2021.

Obavjestenje o nabavci – Održavanje i servisiranje vozila za potrebe Centra pošta Travnik

Datum objave: 18.05.2021.
Važi do: 28.05.2021.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka autoguma

Datum objave: 17.05.2021.
Važi do: 14.06.2021.

Obavještenje o nabavci – Rezervni dijelovi za mopede

Datum objave: 11.05.2021.
Važi do: 26.05.2021.

Obavještenje o nabavci – Održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a nakon isteka garancije

Datum objave: 10.05.2021.
Važi do: 03.06.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka tečnog goriva CP Bihać

Datum objave: 05.05.2021.
Važi do: 09.06.2021.

Nabavka routerlicenci za napredne servise

Datum objave: 30.04.2021.
Važi do: 28.05.2021.

Redovno servisiranje vozila

Datum objave: 27.04.2021.
Važi do: 12.05.2021.

ISPRAVKA – Nabavka rezervnih dijelova za motocikle

Datum objave: 15.04.2021.
Važi do: 26.04.2021.

Nabavka elektrotehničkog materijala za tekuće održavanje

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 27.04.2021.

Nabavka rezervnih dijelova za motocikle Tomos i Piaggio Liberty

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 25.04.2021.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 10.05.2021.

Nabavka i ugradnja rezervnih auto dijelova

Datum objave: 12.04.2021.
Važi do: 04.05.2021.

Nabavka i isporuka tečnih goriva

Datum objave: 12.04.2021.
Važi do: 26.04.2021.

ISPRAVKA OBAVJEŠETENJA BR. 238-1-2-205-8-53-21

Datum objave: 09.04.2021.
Važi do: 05.05.2021.

Nabavka usluga održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996

Datum objave: 08.04.2021.
Važi do: 03.05.2021.

Nabavka Microsoft SQL Server 2019 i Exchange 2019 licenci

Datum objave: 07.04.2021.
Važi do: 30.04.2021.

Nabavka teretnih vozila

Datum objave: 02.04.2021.
Važi do: 30.04.2021.

ISPRAVKA – Nabavka putničkih motornih vozila

Datum objave: 23.03.2021.
Važi do: 26.03.2021.

Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 17.03.2021.
Važi do: 12.04.2021.

Usluge redovnog servisiranja motornih vozila

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 19.03.2021.

ISPRAVKA – Nabavka tonera i kertridža

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 15.03.2021.

Nabavka tečnog goriva

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 12.04.2021.

Redovno servisiranje motorni vozila

Datum objave: 08.03.2021.
Važi do: 19.03.2021.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 03.03.2021.
Važi do: 31.03.2021.

ISPRAVKA – servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 02.03.2021.
Važi do: 12.03.2021.

Nabavka putničkih motornih vozila

Datum objave: 26.02.2021.
Važi do: 26.03.2021.

Nabavka potpunog kasko osiguranja za novonabavljena vozila

Datum objave: 25.02.2021.
Važi do: 08.03.2021.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 25.02.2021.
Važi do: 11.03.2021.

ISPRAVKA – Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 24.02.2021.
Važi do: 25.03.2021.

Nabavka tekućeg održavanja higijene

Datum objave: 24.02.2021.
Važi do: 22.03.2021.

ISPRAVKA – Nabvka i servisiranje rashladnih uređaja

Datum objave: 23.02.2021.
Važi do: 05.03.2021.

Nabavka usluga održavanja printera OCE VarioStream 7450c i OCE VarioStream 4400

Datum objave: 22.02.2021.
Važi do: 09.03.2021.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca

Datum objave: 22.02.2021.
Važi do: 18.03.2021.

Nabavka letaka za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 18.02.2021.
Važi do: 15.03.2021.

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 26.02.2021.

Usluga održavanja sa ugradnjom rezervnih dijelova teretnih motornih vozila marke VW

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 26.02.2021.

Nabavka usluge osiguranja zaposlenika

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 11.03.2021.

Nabavka putničkog motornog vozila

Datum objave: 04.02.2021.
Važi do: 15.02.2021.

Nabavka obrazovnih seminara stručnog usavršavanja

Datum objave: 03.02.2021.
Važi do: 31.12.2021.

ISPRAVKA – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 26.01.2021.
Važi do: 15.02.2021.

Nabavka i ugradnja rezernih dijelova teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.01.2021.
Važi do: 17.02.2021.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 19.01.2021.
Važi do: 03.02.2021.

Nabavka i isporuka poštanskih obrazaca

Datum objave: 12.01.2021.
Važi do: 05.02.2021.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 05.01.2021.
Važi do: 15.01.2021.

Nabavka tonera

Datum objave: 29.12.2020.
Važi do: 25.01.2021.

Štampa i isporuka poštanskih maraka

Datum objave: 28.12.2020.
Važi do: 19.01.2021.

Usluge unajmljivanje cut-sheet printera

Datum objave: 17.12.2020.
Važi do: 29.12.2020.

Nabavka pravnih usluga – posredovanje i zastupanje

Datum objave: 26.11.2020.
Važi do: 30.11.2021.

Nabavka blindiranog pulta

Datum objave: 08.12.2020.
Važi do: 21.12.2020.

Nabavka usluge osiguranja

Datum objave: 07.12.2020.
Važi do: 31.12.2020.

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

Datum objave: 01.12.2020.
Važi do: 10.12.2020.

Nabavka računara i monitora

Datum objave: 30.11.2020.
Važi do: 28.12.2020.

ISPRAVKA – nabavka sredstava za dezinfekciju

Datum objave: 30.11.2020.
Važi do: 11.12.2020.

Nabavka robe materijala za održavanje objekata

Datum objave: 20.11.2020.
Važi do: 04.12.2020.

ispravka – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 13.11.2020.
Važi do: 07.12.2020.

Nabavka reklamno-promotivnih materijala

Datum objave: 09.11.2020.
Važi do: 17.11.2020.

Usluge zakupa oglasnog prostora na Federalnoj TV

Datum objave: 03.11.2020.

ISPRAVKA – Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 26.10.2020.
Važi do: 02.11.2020.

ISPRAVKA – Nabavka električne energije

Datum objave: 21.10.2020.
Važi do: 16.11.2020.

Zakup usluge dodavanja promotivnih stikera

Datum objave: 13.10.2020.
Važi do: 21.10.2020.

NABAVKA SOFTVERA ZA KREACIJU I OBRADU GRAFIČKOG DIZAJNA

Datum objave: 05.10.2020.
Važi do: 14.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 24.09.2020.
Važi do: 07.10.2020.

Nabavka ručnih čelični žigova i tinte

Datum objave: 21.09.2020.
Važi do: 05.10.2020.

Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Datum objave: 18.09.2020.
Važi do: 12.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 28.08.2020.

Nabavka usluga dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 14.09.2020.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka uglja

Datum objave: 13.08.2020.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 12.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 10.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka elektrotehničkog materijala, elektroničkog alata i pribora

Datum objave: 28.07.2020.
Važi do: 06.08.2020.

ISPRAVKA – Nabavka koverata za potrebe službe Hibridna pošta

Datum objave: 27.07.2020.
Važi do: 03.09.2020.

Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 24.07.2020.
Važi do: 04.08.2020.

Redovno servisiranje i održavanje plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 15.07.2020.
Važi do: 28.07.2020.

ISPRAVKA – nabavka robe za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 15.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka predštampanih obrazaca za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 29.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka/vreća/

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 16.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka opreme za zaštitu od požara

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 14.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i isporuka uglja za pošte Centra pošta Tuzla

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova na formiranju i opremanju izdvojenog šaltera u BCC

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 23.06.2020.
Važi do: 07.07.2020.

Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 22.06.2020.

Nabavka reklamnih tabli, stalaka i okvirova

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 25.06.2020.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova održavanje motocikala

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 03.06.2020.

ISPRAVKA – nabavka predštampanih obrazaca

Datum objave: 08.05.2020.
Važi do: 15.05.2020.

Nabavka čvrstog goriva peleta

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 07.05.2020.

Nabavka tečnih goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 19.05.2020.

ISPRAVKA – Nabavka zimske službene odjeće.pdf

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 06.05.2020.

Održavanje sistema tehničke zaštite

Datum objave: 07.04.2020.
Važi do: 15.04.2020.

Nabavka dijelova i servisiranje vozila

Datum objave: 03.04.2020.
Važi do: 22.04.2020.

Nabavka roba za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 02.04.2020.
Važi do: 27.04.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 17.03.2020.
Važi do: 26.03.2020.

Sistematski pregled radnika – CP Travnik

Datum objave: 16.03.2020.

ISPRAVKA – Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 30.03.2020.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 07.04.2020.

Usluga održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 23.03.2020.

Nabavka usluge održavanja RICOH ink-jet sistema

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

ISPRAVKA – usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 18.03.2020.

NABAVKA SREDSTAVA ZA VANJSKI TRANSPORT- Mopedi sa poluautomatskim mjenjačem

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 31.03.2020.

Nabavka pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

Datum objave: 28.02.2020.
Važi do: 24.03.2020.

ISPRAVKA – Servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 20.02.2020.
Važi do: 28.02.2020.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 14.02.2020.
Važi do: 21.02.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 13.02.2020.
Važi do: 12.03.2020.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 07.02.2020.
Važi do: 05.03.2020.

Objave obavještenja i konkursa

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

ISPRAVKA – nabavkA tonera za HP printere.pdf

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 03.03.2020.

Sanacija i adpatacija mokrog čvora

Datum objave: 23.01.2020.
Važi do: 24.01.2020.

Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi

Datum objave: 21.01.2020.
Važi do: 17.02.2020.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede

Datum objave: 20.01.2020.
Važi do: 31.01.2020.

Rekonstrukcija rasvjete i video nadzora – CP Zenica

Datum objave: 30.12.2019.
Važi do: 22.01.2020.

Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.12.2019.
Važi do: 17.01.2020.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 20.12.2019.
Važi do: 26.12.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 20.12.2019.

Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Nabavka radova zamjena stolarije pošte 77320 Velika Kladuša

Datum objave: 05.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Rekonstrukcija (adaptacija) portirnice i zamjena ulaznih vrata na objektu Poštanskog centra u CP Tuzla

Datum objave: 04.12.2019.
Važi do: 18.12.2019.

Zamjena krovnog pokrivača objekta pošte 77225 Tržačka Raštela

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 02.12.2019.
Važi do: 23.12.2019.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 20.03.2023.
Važi do: 20.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JP NIO SLUŽBENI LIST BlH

Datum objave: 15.03.2023.
Važi do: 15.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AXA lT Solution d.o.o. Tuzla

Datum objave: 15.03.2023.
Važi do: 15.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TURKISH AIRLINES INC

Datum objave: 08.03.2023.
Važi do: 08.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AERO-EXCLUSIVE doo Sarajevo – Lot 2

Datum objave: 08.03.2023.
Važi do: 08.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Birotehnik komerc doo Sarajevo – Lot 1

Datum objave: 08.03.2023.
Važi do: 08.04.2023.

PONIŠTENJE – Nabavka i isporuka peleta

Datum objave: 03.03.2023.
Važi do: 03.04.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Croatia Airlines

Datum objave: 28.02.2023.
Važi do: 28.03.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EDO PLAM d.o.o. Vitez

Datum objave: 18.01.2023.
Važi do: 18.02.2023.

PONIŠTENJE – Nabavka elektridne energije

Datum objave: 20.12.2022.
Važi do: 20.01.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

Datum objave: 07.12.2022.
Važi do: 07.01.2023.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Sarajevo osiguranje dd Saraievo

Datum objave: 05.12.2022.
Važi do: 05.01.2022.

PONIŠTENJE – nabavke kanceleruskog inventara za LOT 6 – Itison-podna prostirka

Datum objave: 24.10.2022.
Važi do: 24.11.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača -Lot 1 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 07.10.2022.
Važi do: 07.11.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača -Lot 6 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 07.10.2022.
Važi do: 07.11.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – STAR-CENTAR doo Živinice

Datum objave: 22.09.2022.
Važi do: 22.10.2022.

Odluka o poništenju postupka – Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za motocikle

Datum objave: 23.06.2022.

Odluka o poništenju postupka – Nabavka i isporuka teretnih vozila LOT2

Datum objave: 23.06.2022.

Odluka o poništenju postupka – Nabavka i isporuka teretnih vozila LOT1

Datum objave: 23.06.2022.

Odluka o izboru – Euro Dam Jas d.o.o.

Datum objave: 23.06.2022.

Odluka o poništenju postupka – Nabavka radova na rekonstrukciji krova na objektu pošte 75320 Gračanica

Datum objave: 20.06.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pravne usluge-posredovanje i zastupanje

Datum objave: 20.06.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pravne usluge-posredovanje i zastupanje.

Datum objave: 20.06.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energopetrol d.d.

Datum objave: 20.06.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 13.06.2022.
Važi do: 13.07.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 03.06.2022.
Važi do: 03.07.2022.

Odluka o izboru – Sword Security

Datum objave: 19.05.2022.

Odluka o izboru – Elektrocentar Petek

Datum objave: 13.05.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KULA MONT d.o.o. Zenica

Datum objave: 12.05.2022.
Važi do: 12.06.2022.

Odluka o izboru – StarCentar d.o.o.

Datum objave: 14.04.2022.

Odluka o izboru – Energopetrol d.d.

Datum objave: 13.04.2022.

Odluka o izboru – Cavkunovic trade d.o.o. Bihac

Datum objave: 12.04.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 29.03.2022.
Važi do: 29.04.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JP Elektroprivreda BiH doo Sarajevo

Datum objave: 16.03.2022.
Važi do: 16.04.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača -SERVIS RASHLADNE OPREME od Sarajevo

Datum objave: 16.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AUTO BEVANDA doo Mostar

Datum objave: 16.03.2022.
Važi do: 16.04.2022.

PONIŠTENJE – Rekonstrukcija razvodnih ormaru u Pošti 72102 Zenica

Datum objave: 15.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CM-COSMETIC MARKET d.o.o. PJ AUTOCENTAR CMV

Datum objave: 11.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AXA lT Solutions doo Tuzla

Datum objave: 11.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 11.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MOTO SERVIS AB doo Saraajevo

Datum objave: 03.03.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 28.02.2022.

PONIŠTENJE – Uredenje iznajmljenog prostora

Datum objave: 25.02.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 24.02.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 18.02.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ASILT ing doo Gradačac

Datum objave: 10.02.2022.

PONIŠTENJE postupka nabavke električne energije

Datum objave: 10.02.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KULA MONT doo Zenica

Datum objave: 10.02.2022.

PONIŠTENJE nabavke i implementacije softvera

Datum objave: 03.02.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 01.02.2022.

PONIŠTENJE – Uredenje iznalmljenog prostora u cilju obavljanja djelatnosti Društva

Datum objave: 31.01.2022.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva (Dizel i BMB) i ulja za motocikle (Dvotaktol i Full sisntetičko ulje)

Datum objave: 28.01.2022.

Dodjela ugovora – Usluge održavanja i popravki

Datum objave: 26.01.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Mibo komunikaciie doo Sarajevo

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla i DELING d.o.o. Tuzla

Datum objave: 20.01.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Advokat ARMIN ZULKIĆ

Datum objave: 04.01.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KODEKS doo Sarajevo

Datum objave: 04.01.2022.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 11 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 24.12.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka električne energiie za potlebe centra popta Bihać, Sarajevo i Tuzlu u 2022. godlni

Datum objave: 24.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Advokatska kancelarija Kurtović Hakija i Adis

Datum objave: 23.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 22.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JU Dom zdravlja Stari Grad Mostar

Datum objave: 13.12.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja

Datum objave: 13.12.2021.

PONIŠTENJE nabavke kancelarijskog materijala

Datum objave: 09.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ASA OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 03.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 03.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka autodijelova

Datum objave: 03.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko- dobojskog kantona

Datum objave: 01.12.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 24.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 24.11.2021.

PONIŠTENJE – Sanacija nadstrešnice u GPC-u

Datum objave: 23.11.2021.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 18.11.2021.

PONIŠTENJE – Lot 12 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 18.11.2021.

PONIŠTENJE – Lot 13 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 18.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 16.11.2021.

Izbor petorangiranog ponuđača – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 15.11.2021.

Izbor petorangiranog ponuđača – Lot 11 – ČAVKUNIĆ BP doo Bihać

Datum objave: 15.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 11 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 15.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – HOLDINA doo Sarajevo

Datum objave: 15.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – CEROL doo Brčko

Datum objave: 15.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 10 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor četvororangiranog ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 6 – KOPEX-SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 5 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 09.11.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 7 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 28.10.2021.

Izbor trećerangiranog ponuđača – LUMBERJACK- 2 doo Sarajevo

Datum objave: 28.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – E+E+E Energy doo Sarajevo

Datum objave: 28.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica

Datum objave: 28.10.2021.

Izbor trećerangiranog ponuđača – LUMBERJACK doo Sarajevo

Datum objave: 28.10.2021.

PONIŠTENJE – Nabavke eleltriine energiie

Datum objave: 28.10.2021.

Izbor drugoplasiranog ponuđača – ENSA BIH doo Sarajevo

Datum objave: 19.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MIRADO doo Tuzla

Datum objave: 19.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MDI doo Sarajevo

Datum objave: 19.10.2021.

Izvještaj o provedenom postupku – Ugovor o nabavci i isporuci peleta

Datum objave: 15.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CAS MEDIA doo Sarajevo

Datum objave: 12.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENSA BH doo Srbac

Datum objave: 11.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATRO doo Sarajevo

Datum objave: 08.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 08.10.2021.

Odluka o dodjeli ugovora – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 05.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – 2 – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 04.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 04.10.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EKO-GRADNJA doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 04.10.2021.

PONIŠTENJE – Lot1 – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

Datum objave: 04.10.2021.

PONIŠTENJE – Lot2 – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

Datum objave: 04.10.2021.

PONIŠTENJE – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

Datum objave: 04.10.2021.

PONIŠTENJE – Rekonstrukcija nadstresnice ulazne kaprje

Datum objave: 27.09.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 27.09.2021.

ODLUKA o dodjeli ugovora – GALBOLS doo Sarajevo

Datum objave: 24.09.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 08.09.2021.

Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za održavanje voznog parka

Datum objave: 06.09.2021.
Važi do: 01.10.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 31.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KM TRADE doo Visoko

Datum objave: 31.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 31.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 31.08.2021.

Izbor tećerangiranog ponuđača – KOP I KO doo Živinice

Datum objave: 31.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – Intercom doo Zenica

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KOP I KO doo Živinice

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NIVELING doo Sarajevo

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ADRIATIC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor drugorangiranog ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor drugorangiranog ponuđača – LUMBERJACK doo Sarajevo

Datum objave: 27.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 20.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EURO DAM JAS doo Lukavac

Datum objave: 16.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JANI doo Mostar

Datum objave: 11.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg kandidata – AIR SERBIA Beograd

Datum objave: 10.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg kandidata – ENSA BH doo Srbac

Datum objave: 10.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 03.08.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TIROL doo Tuzla

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KOPI I KO doo Živinice

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – DINALSA doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 1 – Hafele BH doo Gračanica

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2021.

PONIŠTENJE – Lot 3 – Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 5 – Intercom doo Zenica

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 6 – Cospex doo Zenica

Datum objave: 30.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – lot 4 – Intercom doo Zenica

Datum objave: 30.07.2021.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Tekuće održavanja zgrada

Datum objave: 16.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 5 – ELEKTROCENTAR PETEK doo Tuzla

Datum objave: 16.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – ELEKTROCENTAR PETEK doo Tuzla

Datum objave: 16.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača -ALMY doo Zenica

Datum objave: 16.07.2021.

PONIŠTENJE – Lot 4 – Tekuće održavanja zgrada

PONIŠTENJE – Lot 2 – Tekuće održavanja zgrada

Datum objave: 16.07.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – , DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 16.07.2021.

Odluka o izboru – Printex d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.07.2021.

Odluka o izboru – Porsche Leasing d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 08.07.2021.

Odluka o izboru – Comtrade System Integration

Datum objave: 08.07.2021.

Odluka o izboru – Bunjo d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 07.07.2021.

Odluka o izboru – Čavkunović BP d.o.o. Bihać LOT3

Datum objave: 01.07.2021.

Odluka o izboru – CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 01.07.2021.

Odluka o izboru – REZ d.o.o. Cazin LOT4

Datum objave: 01.07.2021.

Odluka o izboru – Čavkunović BP d.o.o. Bihać LOT7

Datum objave: 01.07.2021.

Odluka o izboru – Čavkunović BP d.o.o. Bihać LOT5

Datum objave: 01.07.2021.

Nabavka i ugradnja rezernih dijelova teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.06.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka autoguma

Datum objave: 22.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – INTERMING doo Sarajevo

Datum objave: 22.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 22.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KONIKA MINOLTA

Datum objave: 18.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – DITA 1977 doo Tuzla

Datum objave: 17.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AUTO AKI doo Travnik

Datum objave: 15.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – VERSO doo Sarajevo

Datum objave: 15.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 15.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HERCEGOVINA AUTO dd Mostar

Datum objave: 15.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ĐULI-COMMERCE doo Bihać.pdf

Datum objave: 07.06.2021.

Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede CP Bihać

Datum objave: 07.06.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COMMERCE ENGINEERING doo Mostar

Datum objave: 27.05.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 27.05.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 27.05.2021.

COSMOS-COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 24.05.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TRANZIT-ELEKTRO doo Zenica

Datum objave: 24.05.2021.

Odluka o izboru – ALMY d.o.o. Zenica

Datum objave: 18.05.2021.

Odluka o izboru -PORSCHE INTER AUTO d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 18.05.2021.

Odluka o izboru – LOTRIČ Control d.o.o. Mostar

Datum objave: 18.05.2021.

Odluka o poništenju nabavke – Nabavka rezervnih dijelova za motocikle

Datum objave: 05.05.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Auto Start d.o.o. Mostar

Datum objave: 05.05.2021.

PONIŠTENJE – Lot 3 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 27.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021.

PONIŠTENJE – Lot 4 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 27.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 6 -ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 27.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.04.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva.pdf

Datum objave: 27.04.2021.

IZVJEŠTAJ – usluge održavanja sa ugradnjom rezervnih dijelova teretnih motornih vozila

Datum objave: 23.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 16.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 16.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 16.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 08.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE DISTRIBUTION doo Sarajevo

Datum objave: 08.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST BH-PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 02.04.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 02.04.2021.

IZVJEŠTAJ – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 31.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AUTO BEVANDA doo Mostar

Datum objave: 29.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SERVIS RASHLADNE OPREME od Sarajevo

Datum objave: 29.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Porsche Leasing doo Sarajevo

Datum objave: 26.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CM-COSMETIC MARKET doo PJ Autocentar CMV

Datum objave: 22.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EN-UNION doo Tuzla

Datum objave: 22.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 22.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ADRIATIC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 22.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 19.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 17.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSPEX d.o.o. Zenica

Datum objave: 15.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – Svjetlost BH print doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2021.

Izbor drugorangiranog ponuđača – Lot 2 – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ALF-OM doo Banja Luka

Datum objave: 15.03.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ŽALUZINE STYLE doo Zenica

Datum objave: 25.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 25.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 18.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 18.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 18.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Porshe leasing doo Sarajevo

Datum objave: 18.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – MEDICAL PROTECT doo Banja Luka

Datum objave: 03.02.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – SARAJEVOOSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 28.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – BLICDRUK doo Sarajevo

Datum objave: 28.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATRO doo Sarajevo

Datum objave: 21.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 18.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 18.01.2021.

PONIŠTENJE – Usluge osiguranja – Lot 1

Datum objave: 14.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AXA IT Solutions Tuzla

Datum objave: 14.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – GD Konstrukcija doo Mostar

Datum objave: 14.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 14.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – VERSO doo Sarajevo

Datum objave: 14.01.2021.

PONIŠTENJE – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 05.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ČAVKUNIĆ TRADE doo Bihać

Datum objave: 04.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulkić

Datum objave: 04.01.2021.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Advokatska kancelarija Hakija Kurtović i Adis Kurtović

Datum objave: 04.01.2021.

PONIŠTENJE – Održavanje vozila

Datum objave: 29.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 29.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 29.12.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka sredstva za dezinfekciju

Datum objave: 29.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EXCLUSIVE doo Zenica

Datum objave: 24.12.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 24.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ASA OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 24.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 16.12.2020.

PONIŠTENJE – Lot 3 – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 16.12.2020.

PONIŠTENJE – Lot 4 – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 5 – HlFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 9 – HlFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 6 – KOPEX SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HlFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

PONIŠTENJE – Lot 13 – nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 16.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 16.12.2020.

izbor-najpovoljnijeg-ponudjaca-orka-doo-sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

PONIŠTENJE – LOT 12 – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 16.12.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka računarske opreme

Datum objave: 15.12.2020.

PONIŠTENJE – Usluge istrage i osiguranja

Datum objave: 07.12.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JP ELEKTROPRIVREDA BiH dd Sarajevo

Datum objave: 24.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO doo Sarajevo

Datum objave: 24.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SANACIJA 3D doo Sarajevo

Datum objave: 24.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 7 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – EDNIL doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – Star Centar doo Živinice

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – Star Centar doo Živinice

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 5 – SJAJ PETROL doo Maglaj

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – HOLDINA doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – EDNIL doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2020.

PONIŠTENJE – Lot 2 – Usluge osiguranja

Datum objave: 13.11.2020.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Usluge osiguranja

Datum objave: 13.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Žaluzine style doo Zenica

Datum objave: 11.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 05.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 05.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – VATROSISTEMI doo Sarajevo

Datum objave: 05.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – LILIUM doo Sarajevo

Datum objave: 02.11.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za održavanje čistoće

Datum objave: 02.11.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ADRIATIC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 27.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – DIGITARIJA doo Sarajevo

Datum objave: 23.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Eurovez doo Tešanja

Datum objave: 23.10.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka koverata

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE SYSTEMINTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 16.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – COMTRADE SYSTEMINTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 16.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 16.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – COMMERCE INGINEERING doo Mostar

Datum objave: 16.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 16.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 08.10.2020.

Izbor najboljeg ponuđača – Salon bankarske opreme doo Sarajevo

Datum objave: 02.10.2020.

Izbor najboljeg ponuđača – HERCEGOVINA AUTO dd Mostar

Datum objave: 02.10.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 22.09.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 14.09.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AUTODIJELOVI HADŽIĆ – Travnik

Datum objave: 14.09.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 14.09.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – NOVA MLADOST po Sarajevo

Datum objave: 04.09.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 04.09.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.08.2020.

Dodjela ugovora – Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 20.08.2020.

Izbor najpovoljnjijeg ponuđača – DKM GRADNJA doo Maglaj

Datum objave: 19.08.2020.

Izbor najpovoljnjijeg ponuđača – SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 19.08.2020.

Izbor najpovoljnjijeg ponuđača – PROVING INŽENJERING doo Sarajevo

Datum objave: 19.08.2020.

Izbor najpovoljnjijeg ponuđača – TELIX doo Tuzla

Datum objave: 19.08.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – TRANZIT-ELEKTRO d.o.o. Zenica

Datum objave: 18.08.2020.

Izbor najpovoljnijeg drugorangiranog ponuđača – Izvođenje molersko-farbarskih radova

Datum objave: 17.08.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AXA lT Solutions doo Tuzla

Datum objave: 11.08.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – AIR SERBIA ad Beograd

Datum objave: 03.08.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – CUBE-DESIGN doo Sarajevo

Datum objave: 22.07.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – ENSA BH doo Srbac

Datum objave: 22.07.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 16.07.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 16.07.2020.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača – HARMELI doo Banovići

Datum objave: 16.07.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 16.07.2020.

ODLUKA o izboru drugorangiranog ponuđača – AUTO AKI doo Travnik

Datum objave: 09.07.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 09.07.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNION COMERC-CO doo Zenica

Datum objave: 09.07.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVA STAR doo Kakanj

Datum objave: 09.07.2020.

PONIŠTENJE – Održavanje sistema ventilacije

Datum objave: 09.07.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 09.07.2020.

Odluka o poništenju nabavke-Prijevoz poštanskih vreća

Datum objave: 25.06.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KARE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.06.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Datum objave: 25.06.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka vrećnih plastičnih zatvarača

Datum objave: 17.06.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka predštampanih obrazaca

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo – Lot 8

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čavkunović BP doo Bihač – Lot 7

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čavkunović BP doo Bihač – Lot 5

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energopetrol dd Sarajevo – Lot 6

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR-REMONT Brčko

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KOTEKS doo Tešanja

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 17.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MIDDLE POINT ELECTRONICS doo Sarajevo

Datum objave: 04.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KOMGRAD-ZE doo Zenica

Datum objave: 04.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COLOREX doo Mostar

Datum objave: 04.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EUROHERC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 29.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KM TRADE doo Visoko

Datum objave: 27.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BRKIĆ PETROL doo Zenica

Datum objave: 27.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 22.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AXA IT Solutions doo Tuzla

Datum objave: 19.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AUTODIJELOVI HADŽIĆ Travnik

Datum objave: 19.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO DAM-JAS doo Lukavac

Datum objave: 19.05.2020.

Nabavka usluga održavanja higijene u objektima

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 08.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 18.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 04.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 04.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – Inter Com doo Zenica

Datum objave: 04.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – Aero exclusive doo Sarajevo

Datum objave: 04.05.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 04.05.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka lož ulja

Datum objave: 30.04.2020.

PONIŠTENJE – Nabavke tekućeg održavanja higijene

Datum objave: 28.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EN-UNION doo Tuzla

Datum objave: 28.04.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka sredstava za vanjski transport

Datum objave: 16.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KMTRADE doo Visoko.pdf

Datum objave: 16.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 16.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK

Datum objave: 15.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CUBE DESIGN doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROATIA AIRLINES dd Zagreb

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

IZVJEŠTAJ – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 01.04.2020.

Usluga agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

DODJELA UGOVORA – Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovljnijeg ponuđača – ALMY doo Zenica

Datum objave: 26.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSMOS COMMERCE doo Tuzla.pdf

Datum objave: 25.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg onuđača – ĐULI COMMERCE doo Bihać

Datum objave: 19.03.2020.

PONIŠTENJE – Nabvkadijelova za servisiranje vozila.pdf

Datum objave: 19.03.2020.

PONIŠTENJE – Obavezno i kasko osiguranje

Datum objave: 16.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SERVIS RASHLADNE OPREME o.d. Sarajevo

Datum objave: 16.03.2020.

PONIŠTENJE – LOT 2 – Nabvka tonera, kertridža, filmova i ribona

Datum objave: 16.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DRVOSJEČA doo Sarajevo

Datum objave: 09.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JZNU Dom zdravlja Tuzla

Datum objave: 09.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Oslobođenje servisi Sarajevo

Datum objave: 06.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – MOBNET dooTuzla.pdf

Datum objave: 05.03.2020.

PONIŠTENJE – nabavka materijala za čišćenje – ponovljeni postupak

Datum objave: 04.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Vogošća

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – Libero doo Tuzla

Datum objave: 03.03.2020.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Nabavka sredstava za vanjski transport

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA O IZBORU TREĆERANGIRANOG PONUĐAČA – LOT 2 – DEFTER DOO SARAJEVO

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BIROTEHNIKA KOMERC doo Sarajevo

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVAZ ROTO PRESS doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OSLOBOĐENJE SERVISI doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST-BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

PONIŠTENJE – NABAVKA TEČNIH GORIVA.pdf

Datum objave: 17.02.2020.

DODJELA UGOVORA – Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva

Datum objave: 17.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR REMONT doo Brčko

Datum objave: 13.02.2020.

PONIŠTENJE – Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

Zakup oglasnog prostora – JP NIO SLUŽBENI LIST BiH.pdf

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 05.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OR GRAVER Bugojno

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 3 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 5 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 6 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 29.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – YAVUZ COMPANY doo Srebrenik

Datum objave: 23.01.2020.

PONIŠTENJE – Rekonstrukcija portirnice i zamjena ulaznih vrata

Datum objave: 23.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GRADNJA FINAL doo Bužim

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – Salon bankarske opreme doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – LOTRIĆ Control doo Mostar

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 4 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 3 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 2 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulčić

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LIMOMETAL doo Cazin

Datum objave: 08.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 31.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Hakija Kurtović

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO-OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EKOTEH doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – J.U. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-Do kantona

Datum objave: 20.12.2019.

PONIŠTENJE – Usluge održavanja teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 20.12.2019.

DODJELA UGOVORA – Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 11 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 12 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 13 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 14 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 10 – JUNUZOVIĆ-KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 3

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 1

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 7 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JP Elektroprivreda dd Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

PONIŠTENJE – Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 02.12.2019.

Osnovni elementi ugovora 2 – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 31.10.2022.
Važi do: 30.11.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 26.10.2022.
Važi do: 26.11.2022.

Osnovni elementi ugovora – 2 – STAR CENTAR doo Živinice

Datum objave: 24.10.2022.
Važi do: 24.11.2022.

Osnovni elementi ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 17.10.2022.
Važi do: 17.11.2022.

Osnovni elementi ugovora – CEROL doo Brčko

Datum objave: 11.10.2022.
Važi do: 11.11.2022.

Osnovni elementi ugovora – SP MOTORREMONT Brčko

Datum objave: 11.10.2022.
Važi do: 11.11.2022.

Osnovni-elementi-ugovora-Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Datum objave: 01.09.2022.
Važi do: 01.10.2022.

Osnovni elementi ugovora – Energopetrol dd Sarajevo – LOT 5

Datum objave: 02.08.2022.
Važi do: 02.09.2022.

Osnovni elementi ugovora – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.07.2022.
Važi do: 28.08.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Printex LOT1

Datum objave: 29.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Cosmos Commerce d.o.o.

Datum objave: 24.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Motor Remont

Datum objave: 24.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Elektrocentar Petek LOT 5

Datum objave: 24.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Elektrocentar Petek LOT 3

Datum objave: 24.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Defter d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 20.06.2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Telix d.o.o.

Datum objave: 13.06.2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Čavkunović trade d.o.o.

Datum objave: 13.06.2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Berlina d.o.o. Bihać

Datum objave: 13.06.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Nabavka tečnih goriva CP Bihać

Datum objave: 16.05.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Neimar d.o.o.

Datum objave: 16.05.2022.

Osnovni elementi ugovora – AUTO BEVANDA doo Mostar

Datum objave: 26.04.2022.
Važi do: 26.05.2022.

Osnovni elementi ugovora – AXA IT SOLUTIONS doo Tuzla

Datum objave: 21.04.2022.
Važi do: 21.05.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 21.04.2022.
Važi do: 21.05.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Primaprom d.o.o.

Datum objave: 14.04.2022.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Elektroprivreda

Datum objave: 12.04.2022.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Servis rashladne opreme

Datum objave: 11.04.2022.

Osnovni elementi ugovora – KULA MONT doo Zenica

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 -HIFA doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – Kopex Sarajlić doo Srebrenik

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPŠEX doo Lukavac

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 15.03.2022.

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 15.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 11.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 11.03.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 – ELEKTROCENTAR Petek doo Tuzla

Datum objave: 15.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – ELEKTROCENTAR Petek doo Tuzla

Datum objave: 15.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Cosmos Commerce doo Tuzla

Datum objave: 15.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – MOTORREMONT BRČKO

Datum objave: 15.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 TEHNO PETROL doo Tuzla

Datum objave: 08.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 CEROL doo Brčko distrikt

Datum objave: 08.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 POLO doo Kalesija

Datum objave: 08.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – N M-NUKI doo Teočak

Datum objave: 08.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – Hifa-Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – Hifa-Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – KOPEX SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – Hifa-Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11- Hifa-Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – KOP I KO doo Živinice

Datum objave: 03.02.2022.

DODJELA UGOVORA – Nabavka štampača i mrežne opreme

Datum objave: 01.02.2022.

Osnovni elementi ugovora – KODEKS doo Sarajevo

Datum objave: 01.02.2022.

Dodjela ugovora – Nabavka tečnih goriva (Dizel i BMB) i ulja za motocikle (Dvotaktol i Full sisntetičko ulje)

Datum objave: 28.01.2022.

Osnovni elementi ugovora – ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA KURTOVIĆ HAKIJA I KURTOVIĆ ADIS

Datum objave: 10.01.2022.

Osnovni elementi ugovora – ADVOKATSKI URED ARMIN ZULKIĆ

Datum objave: 10.01.2022.

Osnovni elementi ugovora – ASA OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 05.01.2022.

Osnovni elementi ugovora – Bokserski klub Željezničar

Datum objave: 05.01.2022.

Osnovni elementi ugovora – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 30.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 24.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 24.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 -Cerol doo Brčko

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – N M-NUKI doo Teočak

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 08.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – ORKA d.o.o., 71000 Sarajevo

Datum objave: 07.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – ADRIATIK OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 03.12.2021.

Dodjela ugovora – Nabavka peleta za CP Bihać

Datum objave: 01.12.2021.

Osnovni elementi ugovora – E+E+E d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 18.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – MOTOR REMON BRČKO

Datum objave: 17.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – TIROL doo Tuzla

Datum objave: 17.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 ELEKTRO CENTAR PETEK

Datum objave: 17.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 ELEKTRO CENTAR PETEK

Datum objave: 17.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 17.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – KOPEX-SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 -JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 10.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 08.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 04.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – 2 – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 03.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 03.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: 02.11.2021.

Osnovni elementi ugovora – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 29.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – EKO-GRADNJA doo Sarajevo

Datum objave: 28.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 26.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – OR GRAVER

Datum objave: 25.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 21.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – AIR SERBIA ad Beograd

Datum objave: 19.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – KOP i KO doo Živinice

Datum objave: 15.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – EURO DAM JAS doo Lukavac

Datum objave: 11.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 08.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – AM SUPPORT doo Sarajevo

Datum objave: 08.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – GD KONSTRUKCIJE doo Mostar

Datum objave: 06.10.2021.

Osnovni elementi ugovora – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 05.10.2021.

Osnovni elementi Ugovora – ADRIATIC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 30.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Intercom doo Zenica

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Intercom doo Zenica – 3

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Intercom doo Zenica – 2

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Hafele BH doo Gračanica

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Cospex doo Zenica

Datum objave: 28.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – GD KONSTRUKCIJE doo Mostar

Datum objave: 27.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 27.09.2021.

Osnovni elementii ugovora – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 22.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – KM TRADE doo Visoko

Datum objave: 21.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 20.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 17.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – TEHNOPETROL doo Tuzla

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – CEROL doo Brčko

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – TIROL doo Tuzla

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 16.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 09.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – BINGO doo export import Tuzla

Datum objave: 07.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – BUNJO d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 06.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – Turkish Airlines

Datum objave: 03.09.2021.

Osnovni elementi ugovora – DINALSA doo Sarajevo

Datum objave: 25.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – ELEKTROCENTAR Petek 2

Datum objave: 23.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – ELEKTROCENTAR Petek

Datum objave: 23.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Porsche leasing doo Sarajevo

Datum objave: 19.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11- HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – KOPEX SARAJLIĆ doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 17.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – ALMY doo Zenica

Datum objave: 12.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 11.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – KLIMA -TRADE doo Sarajevo

Datum objave: 09.08.2021.

Osnobvni elementi ugovora – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 04.08.2021.

Osnovni elementi Ugovora – Svjetlost BH print doo Sarajevo

Datum objave: 03.08.2021.

Osnovni elementi ugovora – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2021.

Osnovni elementi ugovora – SP MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 28.07.2021.

Osnovni elementi ugovora – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 28.07.2021.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 28.07.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LYNGSOE SYSTEMS AS DENMARK

Datum objave: 26.07.2021.

Osnovni elementi Ugovora – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 26.07.2021.

Osnovni elementi ugovora – INTERMING doo Sarajevo

Datum objave: 26.07.2021.

Osnovni elementi ugovora – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 26.07.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 23.07.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EA Servis doo Sarajevo

Datum objave: 15.07.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora-ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 15.07.2021.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – Hercegovina auto d.d. Mostar

Datum objave: 08.07.2021.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – Penny Plus d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.07.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GD Konstrukcije d.o.o. Mostar

Datum objave: 07.07.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora -COSMOS COMMERCE d.o.o. Tuzla

Datum objave: 28.06.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Commerce Engineering d.o.o. Mostar

Datum objave: 28.06.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora -N-M NUKI d.o.o. Teočak

Datum objave: 25.06.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Tehnopetrol d.o.o. Tuzla

Datum objave: 25.06.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – POLO d.o.o. Kalesija

Datum objave: 25.06.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – CEROL d.o.o. Brčko

Datum objave: 25.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot1 – Tehno Petrol doo Tuzla

Datum objave: 25.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot2 – CEROL doo Brčko

Datum objave: 25.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot3 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 25.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot4 – N M-NUKI doo Teočak

Datum objave: 25.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 24.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – PORSCHE INTER AUTO BH doo Sarajevo

Datum objave: 22.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – LOTRIČ Control doo Mostar

Datum objave: 21.06.2021.

ISPRAVKA – Lot 6 – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 17.06.2021.

ISPRAVKA – lot 1 – nabvka tečnog goriva

Datum objave: 17.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – AXA IT SOLUTIONS doo Sarajevo

Datum objave: 16.06.2021.

Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede (dodjela ugovora)

Datum objave: 14.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 10.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – CROATIA AIRLINES dd Zagreb

Datum objave: 08.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 5 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 7 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 8 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 10 – JUNUZOVIĆ-KOPEX doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 11 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora LOT6 – KOPEX-SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 07.06.2021.

Praćenje realizacije ugovora – LOT 2 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.06.2021.

Osnovni elementi ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 28.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ADRIATIC OSIGURANJE doo Sarajevo

Datum objave: 27.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA PETROL LOT 2

Datum objave: 17.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA PETROL LOT 1

Datum objave: 17.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Svjetlost BH Print

Datum objave: 17.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S

Datum objave: 17.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – CROBOX

Datum objave: 17.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Svjetlost-BH Print

Datum objave: 11.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Servis rashladne opreme

Datum objave: 11.05.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Sarajevo Osiguranje

Osnovni elementi ugovora – COMTRADE DISTRIBUTION doo Sarajevo

Datum objave: 29.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – KARE doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 29.04.2021.

EN-UNION do Tuzla

Datum objave: 29.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – NIPEX doo Tuzla

Datum objave: 26.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – MOTOR-REMONT Brčko

Datum objave: 22.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVENT Živinice

Datum objave: 22.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 20.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 16.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 16.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 16.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 16.04.2021.

Osnovi elementi ugovora – ADRIATIC OSIGURANJE doo Sarajevo

Datum objave: 13.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 12.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 07.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Porsche leasing doo Sarajevo

Datum objave: 07.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 06.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – TEHNOPETROL doo Tuzla

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – POLO doo Kalesija

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora NM-NUKI doo Teočak

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot4 NM-NUKI doo Teočak

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – KARAMUJIĆ PETROL doo Brčko

Datum objave: 05.04.2021.

Osnovni elementi ugovora – Porsche leasing doo Sarajevo

Datum objave: 22.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 17.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – TEHNO PETROL doo Tuzla

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – KARAMUJIĆ PETROL doo Brčko

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – N M-NUKI doo Teočak

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – ENSA BH doo Srbac

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – COSPEX d.o.o. Zenica

Datum objave: 15.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 14 – NESTRO PETROL ad Banja Luka

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – KOPEKS SARAJLIĆ doo Srebrenik

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11- HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8- ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 10.03.2021.

Osnovni elementi ugovora – INTER-COM d.o.o Zenica

Datum objave: 24.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – ČAVKUNOVIĆ TRADE doo Bihać

Datum objave: 24.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – Medical Protect d.o.o Banja Luka

Datum objave: 23.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – GD KONSTRUKCIJE doo Mostar

Datum objave: 23.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – Primaprom doo Banja Luka

Datum objave: 19.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 19.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – Cosmos Commerce doo Tuzla

Datum objave: 17.02.2021.

Nabavka računara i monitora

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – BLICDRUK doo Sarajevo

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – VERSO doo Sarajevo

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – RERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 12.02.2021.

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – HARMELI doo Banovići

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – ENSA-BH doo Srbac

Datum objave: 12.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – SP MOTOR-REMONT Brčko

Datum objave: 11.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – LOT 4 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 10.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – LOT 3 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 10.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – LOT 2 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 10.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – LOT 1 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 10.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – AXA IT SOLUTIONS d.o.o. Tuzla

Datum objave: 04.02.2021.

Osnovni elementi ugovora – NEXT VISION d.o.o Sarajevo

Datum objave: 04.02.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ASA OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 28.01.2021.

Osnovni elementi ugovora – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 21.01.2021.

Dodjela ugovora -COSPEX D.O.O. Zenica

Datum objave: 18.01.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Cospex doo Zenica

Datum objave: 15.01.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

Datum objave: 15.01.2021.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Međunarodni aerodrom Sarajevo

Datum objave: 04.01.2021.

Osnovni elementi ugovora – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 31.12.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – VATROSISTEMI doo Sarajevo

Datum objave: 29.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 7 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 28.12.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Federalna televizija doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 18.12.2020.

Osnovni elementi ugovora 2 – Star Centar d.o.o. Živinice

Datum objave: 16.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – EDNIL doo Vogošća

Datum objave: 16.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Star Centar d.o.o. Živinice

Datum objave: 16.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – ADRIATIC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 16.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – SANACIJA 3D doo Sarajevo

Datum objave: 10.12.2020.

Osnovni elementi ugovora BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 04.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Salon bankarske opreme doo Sarajevo

Datum objave: 03.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – ZEDINA doo Doboj Istok

Datum objave: 02.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – NM-MUKI doo Teočak

Datum objave: 02.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – TEHNOPETROL doo Tuzla

Datum objave: 02.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – KARAMUJIĆ PETROL doo Brčko

Datum objave: 02.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 02.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 01.12.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LILIUM doo Sarajevo

Datum objave: 01.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 01.12.2020.

Osnovni elementi ugovora – DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 30.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – OR GRAVER

Datum objave: 30.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – COMMERCE ENGINEERING doo Mostar – PRINTEX doo Sarajevo – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 30.11.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 16.11.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COLOREX d.o.o. Mostar

Datum objave: 13.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – Comtrade System Integration doo Sarajevo

Datum objave: 10.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – HARMELI doo Banovići

Datum objave: 05.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – ENSA BH doo Srbac

Datum objave: 05.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – Termovent doo Živinice

Datum objave: 05.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – BH SVJETLOST PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 04.11.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Euro Vez doo Tešanj

Datum objave: 03.11.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 4 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 09.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 3 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 09.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – Lot 1 – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 09.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – SP MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 09.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 11 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 10 – Junuzović – Kopex doo Lukavac

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 8 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 7 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 6 – HIFA doo tešanj

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 5 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – LOT 2 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 06.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – DEFTER d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 01.10.2020.

Osnovni elementi ugovora – AIR SERBIA ad Beograd

Datum objave: 30.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Autodijelovi Hadžić doo Travnik

Datum objave: 28.09.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Omladinska zadruga Nova mladost

Datum objave: 24.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 24.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – AXA IT SOLUTIONS doo Tuzla

Datum objave: 18.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – PROVING INŽINJERING d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 16.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – DKM GRADNJA d.o.o Maglaj

Datum objave: 16.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 02.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Karamujić Petrol doo Brčko

Datum objave: 02.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – NM NUKI doo Teočak

Datum objave: 02.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Zadina doo Doboj

Datum objave: 02.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – Cosmos Commerce doo Tuzla

Datum objave: 02.09.2020.

Osnovni elementi ugovora – KOTEKS doo Tešanj

Datum objave: 02.09.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GREEN OIL doo Sarajevo

Datum objave: 26.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – HIFA PETROL d.o.o Sarajevo

Datum objave: 21.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 20.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – AVA STAR d.o.o. Kakanj

Datum objave: 19.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 13.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – ČAVKUNOVIĆ doo Bihać

Datum objave: 12.08.2020.

Osnovni elementi ugovora – CUBE DESIGN doo Sarajevo

Datum objave: 10.08.2020.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – KM TRADE d.o.o Visoko

Datum objave: 04.08.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT4 – POLO Kalesija

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT7 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT8 – ENERGOPETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT9 – HIFA dooTešanj

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – LOT2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – BH SIGURNOST

Datum objave: 30.07.2020.

Osnovni elementi ugovora – TERMOVE NT Živinice.pdf

Datum objave: 29.07.2020.

Osnovni elementi ugovora – BH Telecom dd Sarajevo

Datum objave: 27.07.2020.

ISPRAVKA – nabavka robe za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 15.07.2020.

Osnovni elementi ugovora – SP MOTOR REMONT – Brčko

Datum objave: 14.07.2020.

Osnovni elementi ugovora – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 10.07.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora ”DEFTER“ d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 07.07.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora „SAMSIC“ d.o.o Sarajevo

Datum objave: 02.07.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora „Tom-Cat“ d.o.o. Tuzla

Datum objave: 02.07.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora AXA IT Solutions doo Tuzla

Datum objave: 19.06.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – CROATIA AIRLINES

Datum objave: 19.06.2020.

Obrazac Lot3 – NM NUKI doo Teočak

Datum objave: 12.06.2020.

Obrazac Lot5 – Zedina doo Doboj

Datum objave: 12.06.2020.

Obrazac Lot2 – Karamujić petrol doo Brčko

Datum objave: 12.06.2020.

Obrazac Lot1 – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 12.06.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EUROHERC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 12.06.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 12.06.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 10.06.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – PENNY PLUS doo Sarajevo

Datum objave: 09.06.2020.

ISPRAVKA – Nabavka usluge intervencije po dojavi alarma

Datum objave: 02.06.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 02.06.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 02.06.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EN UNION doo Tuzla

Datum objave: 29.05.2020.

Osn. elementi ugovora -LOT 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.05.2020.

Osn. elementi ugovora -LOT 1 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 27.05.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 22.05.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 15.05.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 15.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – ĐULI COMMERCE doo Bihać

Datum objave: 15.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-KM TRADE d.o.o. Visoko

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- ALF-OM d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 11

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 10

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 9

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 8

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 7

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 6

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 5

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA Lot 4

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- HIFA LOT2

Datum objave: 14.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Djuli Commerce d.o.o. Bihać

Datum objave: 13.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora- R&S d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 12.05.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora-HIFA d.o.o. Tešanj

Datum objave: 12.05.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – MIGROS doo Sarajevo

Datum objave: 07.05.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – UBE DESIGN doo Sarajevo

Datum objave: 04.05.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SERVIS RASHLADNE OPREME od Sarajevo

Datum objave: 30.04.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – SP MOTOR REMONT doo Brčko

Datum objave: 10.04.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 09.04.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 08.04.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom Cat doo Tuzla

Datum objave: 06.04.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LIBERO SPORT doo Tuzla.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – CROBOX doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – YAVUZ COMPANY d.o.o Srebrenik

Datum objave: 18.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 16.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 1 – KARAMUJIĆ doo Brčko

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 3 – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 5 – NM NUKI doo teočak.pdf

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 6 – ZEDINA Doboj

Datum objave: 13.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 6 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 1 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 3 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Avaz-roto press Sarajevo

Datum objave: 04.03.2020.

Osnovni elementi okvirn.sporazuma – OR GRAVER

Datum objave: 26.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 24.02.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – PRIMAPROM d.o.o Banjaluka

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – NM NUKI doo Teočak

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – TEHNOPETROL dooTuzla

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – POLO doo Kalesija

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – KARAMUJIĆ doo Gornji Rahić

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 2 -JUNUZOVIĆ KOPEX doo Živinice

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 1 -KOP I KO doo Živinice

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 14 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 10 – Junuzović Kopex doo Lukavac

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – SP MOTOR REMONT doo Brčko

Datum objave: 13.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – TERMOVE ŽIVINICE

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 13.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Cospex doo Zenica

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – BUNJO doo SARAJEVO

Datum objave: 11.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla.pdf

Datum objave: 10.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 05.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT2 – LOTRIC Control d.o.o. Mostar

Datum objave: 29.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT1 – SALON bankarske opreme d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 29.01.2020.

Osnovni elementi ugovora – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 23.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora -SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora -EKOTEH doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora- JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

Datum objave: 16.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 15.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – ČAVKUNOVIĆ TRADE d.o.o Bihać

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ZAVOD ZA ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU d.o.o. SARAJEVO

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac pracenja realizacije ugovora – AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar

Datum objave: 30.12.2019.

Osnovni elementi ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 30.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – JP MEĐUNARODNI AERODROM d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ORKA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT7 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT8 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT4 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA sa ponuđačem HKDU NAPREDAK

Datum objave: 19.12.2019.

Obrazac za realizaciju ugovora – HIFA PETROL d.o.o Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu
Preuzmite dokument

Pregledajte arhivu javnih nabavki:

Arhiva javnih nabavki