JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo je Ovlašteni mjenjač koji korisnicima poštanskih usluga na osnovu Ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova zaključenog sa ASA Bankom d.d. Sarajevo na šalterima preko 190 poštanskih jedinica/mjenjačkih mjesta pruža usluge mjenjačkih poslova.