02

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo završilo je isplatu julskih penzija penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

Na taj način BH Pošta je nastavila sa praksom da penzije budu isplaćene u rekordnom vremenu svim penzionerima, koji su svoje povjerenje ukazali našoj kompaniji.

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i dalje će ulagati napore da se isplata penzija i ubuduće obavlja u što kraćim vremenskim periodima.