DEBRA FDC Sa Markom I Zigom
DEBRA FDC Sa Markom I Zigom
DEBRA FDC Sa Markom I Zigom

BH Pošta je povodom 9. oktobra Svjetskog dana pošte izdala prigodnu poštansku marku i FDC koverat sa motivom Udruženja oboljelih od bulozne epidermolize “DEBRA” BiH. Riječ je dječijoj marki koja je odštampana u 10.000 primjeraka, sa nominalnom vrijednošću 0,90 KM, dok je koverat odštampan u 150 primjeraka i njegova nominalna vrijednost je 2.00 KM. Autorka likovnog rješenja je Emira Žerić.

Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize “DEBRA” BiH osnovano je 2008. godine po uzoru na druge svjetske organizacije oboljelih od bulozne epidermolize, a trenutno broji 23 oboljela.
To je rijetka i teška genetska bolest, bolest kože koja se javlja jednom na 20.000 rođenih. Bulozna epidermoliza nastaje zbog urođenog nedostatka različitih proteina u koži. Koža oboljelih je osjetljiva tako da i najmanje trenje može izazvati spadanje kože nakon čega nastaje rana. Upravo zbog te osjetljivosti su nazvani Djeca leptiri. Rane su veoma bolne i teško zarastaju. Udruženje ima za cilj zagovaranje i lobiranje prava oboljelih od rijetkih bolesti, obezbjeđivanje zavojnog materijala i adekvatnih krema za članove Udruženja, s obzirom da to nije sistematski riješeno, obezbjeđivanje donacija za realizaciju projekata za osposobljavanje ljekara za adekvatnu brigu o djeci i socijalizacija oboljelih i djelovanje na skidanju stigmatizacije sa oboljelih od bulozne epidermolize.

BH Pošta kao društveno-odgovorna kompanija takođe želi skrenuti pažnju na djecu oboljelu od rijetkih bolesti, te pomoći im u ostvarivanju njihovih prava. BH Pošta kao najveći poštanski operater u BiH praktikuje svake godine povodom Svjetskog dana pošte ugostiti djecu iz osnovnih škola širom zemlje, kako bi se upoznali sa svakodnevnim radom pošte i njenim značajem u društvu.

Svjetski dan pošte prilika je da podsjetimo da su pošte u svijetu uvijek donosile dobro ljudima, od najudaljenijih mjesta do najvećih svjetskih metropola. Obilježava se širom svijeta svake godine 9. oktobra na godišnjicu osnivanja Svjetskog poštanskog saveza. Bosna i Hercegovina kao jedna od 192 zemlje članice čini dio te poštanske zajednice. Cilj Svjetskog dana pošte je promicanje važnosti poštanskog sektora u svakodnevnom životu ljudi i njihovom poslovanju, te doprinos društvenom i ekonomskom razvoju zemalja. Proslava ovog dana ujedno potiče države članice na širenje svijesti o ulozi i aktivnostima njihovih poštanskih operatera u društvu.