1
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6

U sarajevskoj Vijećnici održana je promocija poštanske marke „75 godina od osnivanja JU Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu KS” koju je BH Pošta izdala povodom jubileja koji ovaj Centar slavi.

Sa posebnim osvrtom na humani karakter rada Centra, u BH Pošti je potaknuta aktivnost i želja da prigodnu poštansku marku posvete Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu KS kako bi podržali njihov dugogodišnji rad i zalaganje da sva djeca dobiju jednaku priliku za adekvatno obrazovanje.

BH Pošta je poštansku marku sa motivom jubileja 75 godina osnivanja Centra, autora Borisa Hodaka, odštampala u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,50 KM. Takođe je odštampano i prigodno izdanje FDC koverte na Brailleovom pismu.

Projekat izrade i štampanja ove poštanske marke ima za cilj da poruka i slika putuju svijetom i nose lijepu priču iz Bosne i Hercegovine o ljudima i Centru, jedinom ove vrste u BiH, koji je u svojih 75 godina obrazovao i izveo na pravi put na desetine uspješnih generacija.

BH Pošta je još jednom pokazala društvenu odgovornost i na sebi svojstven način postala dio još jedne pozitivne priče koja promoviše mlade, nauku i obrazovanje.

Sva izdanja poštanskih maraka BH Pošte, osim na šalterima pošta, dostupna su i online na: https://postshop.posta.ba/