Crvena Lisičina Marka
Crvena Lisičina Marka
Zvjezdasti Oštrolist Marka
Flora FDC
Crvena Lisičina Marka Zvjezdasti Oštrolist Marka Flora FDC

Iz štampe su izašle dvije nove marke BH Pošte sa motivom Flora. Dvije ljepotice sa ilustracijama Crvene lisičine i Zvjezdastog oštrolista našle su se u našim prigodnim izdanjima, prije svega zbog toga što želimo naglasiti i upozoriti da oba cvijeta spadaju u ugrožene vrste. Autori maraka su Tamer Lučarević i Elvedin Šabanović. Tiraž je po 10.000 komada, vrijednosti po 3.20 KM. Broj maraka u tabaku je 8. Odštampali smo i prigodni FDC koverat i karnet od tri serije ovih poštanskih maraka.
Sva izdanja poštanskih maraka BH Pošte možete pronaći na našim šalterima ili na:
https://postshop.posta.ba/