Mo Sl (1)
Mo Sl (1)
Mo Sl (2)
Mo Sl (3)
Mo Sl (4)
Mo Sl (5)
Mo Sl (6)
Mo Sl (7)
Mo Sl
Mo Sl (1) Mo Sl (2) Mo Sl (3) Mo Sl (4) Mo Sl (5) Mo Sl (6) Mo Sl (7) Mo Sl

U sklopu manifestacije obilježavanja 9. oktobra – Svjetskog dana pošte, organizovan je i Dan otvorenih vrata „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo“ u postorijama CP Mostar. Tom prilikom pošte 88108 Mostar i PC 88200 Mostar posjetilo je 55 učenika iz tri odjeljenja trećeg razreda JU Osnovne škole Zalik, u pratnji nastavnika. Kako kažu, Dani otvorenih vrata BH Pošte bili su im izvrsna prilika da se upoznaju sa radom naše kompanije, te da teorijska znanja naučena na redovnoj nastavi, približe sa praktičnim.