Diners
Diners
Diners

U okviru zajedničke poslovne saradnje, “Diners Club BH d.o.o. Sarajevo i “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo odlučili su nagraditi svoje klijente i korisnike usluga uz davanje određenih pogodnosti. Dogovoreno je da će svi klijenti koji u periodu od 01.06.2018. do 20.12.2018. godine putem BH Pošte podnesu zahtjev za izdavanje Diners Club kartice i postanu članovi Diners Cluba ostvariti sljedeće pogodnosti:

– Klijenti koji apliciraju za kartice u navedenom periodu ostvaruju 50% popusta na naknadu za vođenje kartičnog računa,

– Klijenti su oslobođeni naknade za vođenje kartičnog računa po Diners Club kartici na rate.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da u navedenom periodu u bilo kojoj poštanskoj jedinici “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, bez ikakve naknade, podnesu zahtjev za izdavanje Diners Club kartice i postanu članovi ovog Kluba te time ostvare date pogodnosti.