Cash And Card Payment With Chip And Pin Machine In Shop.

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo sklopila je Ugovor o preporučivanju sa „DINERS CLUB BH d.o.o. Sarajevo“. Svim korisnicima naših usluga je omogućeno da u bilo kojoj poštanskoj jedinici „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, bez naknade, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Diners Club kartice.

U poštanskim jedinicama 71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8, 71104 Sarajevo Ćemaluša bb, 71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88, 77101 Bihać Bosanska 3, 88104 Mostar Braće Fejića bb i 75101 Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29, omogućeno je pružanje usluge gotovinske isplate (cash advance) korisnicima Diners Club kartica.

Rezultat je ovo Ugovora između “JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo i DINERS CLUB BH d.o.o. Sarajevo koji je proistekao iz nastojanja da se korisnicima ponudi više mogućnosti da brzo i sigurno izvrše svoje svakodnevne obaveze.

BH Pošta nastojaće se i dalje predstavljati novim uslugama kako bi korisnici u poštanskim jedinicama imali široku lepezu efikasnijih usluga u skladu sa svim modernim, tehnološkim standardima.