Indonezia 2
Indonezia 2
Indonezia 2

Ovlašteni poštanski operater Indonezije obavijestio nas je da se do kraja septembra očekuju kašnjenja pošiljaka. Kao razlog navode reorganizaciju njihovih operativnih procesa u izmjeničnoj pošti. Kašnjenja su evidentirana u preradi i dostavi međunarodnih pošiljaka u prispjeću, a odražavaju se i na dostupnim informacijama u sistemu track & trace.

Normalizacija poštanskog prometa u Indoneziji očekuje se sa početkom oktobra.