Iran Post
Iran Post
Logo Egypt Post Transparent PNG
Iran Post Logo Egypt Post Transparent PNG

Ovlašteni poštanski operater Irana obavijestio nas je o zabrani otpreme svih vrsta ličnih i komercijalnih dronova u poštanskim pošiljkama koje glase za Iran. Ukoliko se ovakvi predmeti pronađu u poštanskim pošiljkama, biće zaplijenjeni.

Ovlašteni poštanski operater Egipta obavijestio nas je o zabrani otpreme elektronskih kartica za plaćanje u poštanskim pošiljkama upućenim za Egipat. Ovakvi predmeti takođe podliježu zaplijeni.