EMS

EMS je vrsta poštanske usluge koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prijenos poštanskih pošiljki na određenim relacijama u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, u okviru propisanih rokova prijenosa.
Pošiljka brze pošte je kurirska usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljalac, te uručuje se na adresi primaoca.
Jedinstvena skraćenica za ovu kurirsku uslugu, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, je EMS (od engleskog naziva EXPRESS MAIL SERVICE). EMS pošiljke su zatvorene i knjižene pošiljke o kojima se u svim fazama rada (prijem, otprema, prijenos, prispijeće i uručenje) vodi i odgovarajuća evidencija, propisana Uputstvom o obavljanu Kurirske usluge – EMS i Pravilnikom o vršenju usluga u poštanskom saobraćaju (sa izvodima iz drugih poštanskih propisa).

Poštarina za kurirsku uslugu EMS u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju utvrđuje se na osnovu Cjenovnika poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju/prometu.

EMS pošiljka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu može biti do 15 kg.

Maksimalne dimenzije EMS pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu su:

 • za EMS pošiljke koje se prevoze površinskim prijevoznim sredstvima, zbir dužine, širine i visine iznosi 30 cm do140 cm odnosno ako je pošiljka u obliku valjka, zbir dužine i dva prečnika ne može biti veći od 140 cm, niti manji od 17 cm , s tim što jedna od tih najmanjih dimenzija ne može biti manja od 10 cm.
 • za EMS pošiljke koje se prevoze zračnim prijevoznim sredstvima, dužina može biti najviše do 50 cm, a svaka druga stranica najviše do 40 cm.

Najmanja dimenzija EMS pošiljke u unutrašnjem saobraćaju je (25 x 17,6) cm.

Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci može biti 10.000,00 KM.

EMS pošiljka u unutrašnjem saobraćaju/prometu može sadržavati pisana saopćenja, novac, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane. Odgovornost slanja zabranjenih predmeta i robe u EMS pošiljkama u unutrašnjem saobraćaju/prometu snosi pošiljalac.

Pošiljalac EMS pošiljke odgovoran je za sve štete uzrokovane drugim poštanskim pošiljkama, zbog otpreme predmeta nedozvoljenih za prijenos i nepoštivanje uslova za prijem. Pošiljalac ostaje odgovoran čak i kada je prijemna pošta prihvatila takvu pošiljku.

Pošiljalac nije odgovoran ako je postojala greška ili nemar pošte prijema ili prijevoznika.
EMS pošiljku koja sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tečnosti, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog organa, urne s pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i si. pošiljalac je obavezan predati kao izdvojenu EMS pošiljku.

EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene vrijednosti.

U unutrašnjem poštanskom saobraćaju/prometu EMS pošiljke se mogu primiti kao otkupne, vrijednosne i sa povratnicom.

Prijem EMS pošiljki, osim na šalterima pošta, može se vršiti po pozivu u stan, odnosno poslovni ured pošiljaoca.

Poštanski centri vrše prijem najave o preuzimanju EMS pošiljaka u vremenu od 07:00 do 19:00 sati na telefonski broj 033 661 484.

Radno vrijeme Službe EMS je od 07:00 – 20:00 (ponedjeljak – subota)

Rokovi za prijenos i uručenje EMS pošiljki

EMS pošiljke moraju biti prenijete i uručene u slijedećim rokovima:

 • rok za EMS pošiljku koja se prima i uručuju na području iste pošte – istog grada
  D/D – isti dan do 14:00 sati (krajnji rok prijema 11 h)
  D/D – isti dan do 20:00 sati
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima u poštama jednog i uručuje u sjedištu istog PC
  D/D  – isti dan do 20:00 sati (krajnji rok prijema 15 h)
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima u sjedištu jednog PC,
  a uručuje u sjedištu drugog PC
  D+1 – naredni dan do 14:00 sati
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana
 • rok za EMS pošiljku koja se prima na području pošte van sjedišta jednog PC, a uručuje van sjedišta drugog  PC
  D+1 – naredni dan do 20:00 sati
  D+2 – u roku od dva dana

 

Hitna pošiljka

Kao hitna pošiljka može se predati svaka pismonosna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket, a mora se predati kao hitna ako sadrži lako pokvarljivu robu.

Kao hitna pošiljka ne može se predati pošiljka adresirana za šire dostavno područje, poštanski pretinac i poste-restante.

Hitna pošiljka dostavlja se primaocu prije ostalih pošiljki, uz uvjete i na način propisan Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Na hitne pošiljke se, u gornji lijevi dio adresne strane, stavlja naljepnica ili oznaka svjetlocrvene boje “EXPRESS” (hitno). Ako takve oznake nema, riječ “EXPRESS” (hitno) mora biti upisana velikim crvenim slovima.

U međunarodnom saobraćaju/prometu hitne pošiljke se primaju samo za države koje prihvataju tu uslugu.

 

Vrlo hitan paket

Vrlo hitan paket je takav paket koji se otprema odredišnoj pošti prvim poštansko prometnim vezama prema odredbama reda prijevoza poštanskih pošiljki.

Kao vrlo hitan paket može se predati svaki paket bez obzira na vrstu i sadržaj.

Paket koji sadrži žive životinje ili lako kvarljivu robu mora se predati kao vrlo hitan.

Dostava vrlo hitnog paketa primaocu obavlja se u svemu na način predviđen za dostavu hitnih pošiljki.

 

Zemlje sa kojima BiH razmjenjuje EMS pošiljke:

 

 • ALBANIJA
 • ALŽIR
 • ARMENIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBEJDŽAN
 • BJELORUSIJA
 • BOCVANA
 • BUGARSKA
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • HOLANDIJA
 • HONG KONG
 • HRVATSKA
 • INDONEZIJA
 • IRAN
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • IZRAEL
 • JORDAN
 • JUŽNA AFRIKA
 • KATAR
 • KANADA
 • KAZAHSTAN

 

 • KIPAR
 • KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LUKSEMBURG
 • MAKEDONIJA
 • MOLDAVIJA
 • NORVEŠKA
 • NJEMAČKA
 • PAKISTAN
 • RUSIJA
 • RUMUNIJA
 • SAUDIJSKA ARABIJA
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
 • SLOVAČKA
 • SLOVENIJA
 • SRBIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICARSKA
 • TUNIS
 • TURSKA
 • UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
 • UKRAJINA
 • VELIKA BRITANIJA

 

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba