Na ovogodišnjem predstavljanju najljepše marke EVROPA 2020, BH Pošta učestvuje sa poštanskom markom koja ilustruje drevne poštanske rute i načine slanja pošiljaka. Pozivamo vas da glasate za poštansku marku BH Pošte čiji je autor naš dizajner Tamer Lučarević na linku: https://www.posteurop.org/europa2020

Tema maraka EVROPA za 2020. godinu je ”Evropa – Drevne poštanske rute”.
Podsjećamo, izdanjem serije od dvije poštanske marke ”Evropa – Drevne poštanske rute” predstavljeni su oblici komuniciranja u stara vremena koji su doveli do organizirane poštanske službe kakvu danas poznajemo. Njena funkcija je uvijek bila prenos vijesti različitim putevima i načinima, a kao takva ostala je nepromijenjena kroz sve razvojne periode društva, naravno uvijek koristeći nova tehnološka dostignuća.