PRVI KVARTAL

28. mart– Park prirode Blidinje, Hajdučka vrata
31. mart – Kulturno historijsko naslijeđe
1. Vila Solvay, Lukavac
2. Austro-ugarska vila u Velikoj aleji, Vrelo Bosne

DRUGI KVARTAL

27. april – Jubilej – 50 godina Džudo kluba Mahnjača Žepče (1973-2023)
9. maj – Evropa – Mir – najveća vrijednost čovječanstva
5. juni – Flora
1. Crvena lisičina
2. Zvjezdasti oštrolist
16. juni – Kulturno historijsko naslijeđe – Stari grad Sokolac

TREĆI KVARTAL

10. juli – Euromed Postal – Mediteranski festivali
24. juli – Kulturno historijsko naslijeđe
Hajdar-dedina džamija i dovište na Karićima
15. avgust – Fauna – Bosanski oštrodlaki gonič – barak (autohtona vrsta)
27. septembar – Svjetski dani – Svjetski dan turizma

ČETVRTI KVARTAL

9. oktobar – Dječija marka
10. novembar – Jubilej – 100 godina od rođenja Ahmeta Hromadžića
(1923-2003)
27. decembar – Jubilej – 100 godina od smrti Aleksandra – Gustava Eiffela
(1832-1923)


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2023. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.