PRVI KVARTAL

28. februar– Park prirode – Blidinje – Hajdučka vrata
20. mart – Kulturno historijsko naslijeđe
1. Vila Solvay – Lukavac i
2. Austro-ugarska vila u Velikoj Aleji – Vrelo Bosne
31. mart – Jubilej – 50 godina Džudo kluba Mahnjača Žepče (1973-2023)

DRUGI KVARTAL

9. maj – Evropa – Mir – najveća vrijednost čovječanstva
5. juni – Flora
1. Crvena lisičina (Echium rubrum Jacq.)
2. Zvjezdasti oštrolist (Onosma stellulata Waldst. Et Kit.)
16. juni – Kulturno historijsko naslijeđe – Stari grad Sokolac

TREĆI KVARTAL

10. juli – Euromed Postal – Mediteranski festivali
24. juli – Kulturno historijsko naslijeđe – Hajdar-dedina džamija i dovište na Karićima
15. avgust – Fauna – Bosanski oštrodlaki gonič – barak (autohtona vrsta)
27. septembar – Svjetski dani – Svjetski dan turizma

ČETVRTI KVARTAL

9. oktobar – Dječija marka
10. novembar – Jubilej – 100 godina od rođenja Ahmeda Hromadžića (11.11.1923 -1.01. 2003)
21. decembar– Jubilej – 50.godina od osnivanja Elektroprivrede BiH (21.12.1973-21.12.2023)
27. decembar – Jubilej – 100 godina od smrti Alexandre – Gustave Eiffela (15.12.1832- 27.12-1923)


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2023. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.