Mirsad Mujic2
Mirsad Mujic2
Mirsad Mujic2

Povećani prihodi, broj i kvalitet usluga

BH pošta je u prvih šest mjeseci ove godine već ispunila, pa čak i premašila godišnji plan prihoda. Analiza poslovanja pokazuje da je BH pošta od planiranih dva miliona KM prihoda u cijeloj 2019. godini već sada ostvarila prihod u iznosu od 2,5 miliona KM, čime je plan za samo šest mjeseci premašen, kazao je u razgovoru za Fenu direktor ovog preduzeća Mirsad Mujić.

Kako kaže, time je BH Pošta još jednom, uprkos kompliciranim uvjetima poslovanja i nelojalnoj konkurenciji, potvrdila ulogu lidera iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, a u nekim segmentima poslovanja i u regionu.

“Uspjeh nije došao sam od sebe. Rezultat je to hrabre, stručne i promišljenje poslovne politike rukovodstva kompanije u zadnjih nekoliko godina, a koja podrazumijeva stalno usavršavanje osnovne djelatnosti, ali i razvijanje novih usluga, u skladu sa potrebama tržišta. Takve su i usluge elektronskog slanja novca unutar BiH (PostNet uputnice), kao i u međunarodnom prometu sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom (PostCash uputnice), po izuzetno povoljnim cijenama, ustanovljene 2016. godine na početku mandata aktuelne Uprave Društva. Od početka pružanja ovih usluga bilježi se kontinuirani rast, a danas su prepoznate od korisnika kao brz, siguran i povoljan način prenosa novca. Potvrda je i kontinuirani rast broja transfera navedenih usluga koji je u 2016. godini iznosio cca. 8.000 transfera, dok je samo u prvoj polovini 2019. godine realizirano cca 20.000 transfera”, kaže Mujić.

Dalje navodi kako rast bilježi i usluga transfera novca (Western Union, MoneyGram i EuroGiro), koju BH Pošta pruža kao podzastupnik banaka. U prvih šest mjeseci 2019. godine broj realiziranih transfera je rastao po stopi od 20 posto. BH Pošta je uslugu MoneyGram uvela sredinom 2017. godine i prvi je poštanski operator u BiH, koji je ovu novu uslugu transfera novca ponudio svojim korisnicima.

“Shodno procjenama i pokazateljima o kontinuiranom povećanju broja stranih turista koji posjećuju našu zemlju, aktuelna uprava BH Pošte je poduzela aktivnosti na razvoju usluge mjenjačkog poslovanja u više od dvije stotine poštanskih jedinica u FBiH i Distriktu Brčko, što je za posljednje tri godine rezultiralo povećanjem obima pruženih usluga mjenjačkog poslovanja za čak 90 posto, a trend rasta zadržan je i u prvoj polovini 2019. godine”, rekao je Mujić.

Istine kako je usluga hibridne pošte jedna od najsloženijih i nudi cijeli proces od ideje do krajnjeg korisnika. Hibridna pošta firmama, institucijama ili fizičkim licima pruža mogućnost da poštanskom operateru šalju informaciju (račun, izvod, opomenu, personaliziranu poruku i sl.) u elektronskoj formi, da se, potom, ta informacija obradi, odštampa i spakuje u kovertu, te da se, u što kraćem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se firma, institucija ili fizičko lice obraća. Obim vršenja usluga Hibridne pošte je u proteklih nekoliko godina u konstantnom porastu a odlikuje je niska cijena, izniman kvalitet i brzina. Rezultat svih poduzetih mjera i aktivnosti jeste da količina pošiljki hibridne pošte od 2016. godine do danas bilježi porast od 40 posto.

Mujić ističe da su u BH Pošti naročito ponosni na uslugu BH PostExpress, koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prijenos poštanskih pošiljaka u okviru propisanih rokova prijenosa, na području cijele Bosne i Hercegovine.

“Uprkos nelojalnoj konkurenciji, velikom broju drugih davalaca ovih usluga, kurirskih kuća, BH Pošta bilježi pozitivne rezultate. Znatan broj većih korisnika ove vrste usluge prepoznao je pouzdanost te su prijenos svojih pošiljaka brze pošte povjerili upravo ovoj kompaniji. Značajan broj ugovora je do kraja realiziran te su u tom smislu dobili i priznanja velikih korisnika, kao što su banke i veliki privredni subjekti. Nedavno je zaključen ugovor i sa kompanijom OLX, čija je realizacija u toku. Od tog ugovora također se očekuju značajni efekti u pogledu povećanja usluga i prihoda. Godine 2016., kada je aktualna Uprava Društva započela mandat, usluga brze pošte je postojala doslovce samo na papiru. Koliko je ova usluga napravila pozitivan “bum” na tržištu i koliko joj korisnici vjeruju, pokazuju podaci da je u cijeloj prošli godini prihod od ove usluge bio 746.199,18 KM, dok je samo u prvih šest mjeseci ove godine prihod od BH PostExpressa 1.526.019,41, što predstavlja rast od 104,51 posto. U BH Pošti garantiraju isporuku sljedećeg dana za sve gradove u BiH, što nijedna druga kurirska kuća ne može ponuditi”, rekao je Mujić.

Osim navedenog, dodaje, BH Pošta je poduzela i poduzima niz aktivnosti, kako bi trend ostao pozitivan i rastući. Svakodnevno se radi na unapređenju već dobrih odnosa i saradnje sa druga dva operatera te povećanju brzine i kvalitete svake poštanske usluge, ali bez povećanja cijena te prati evropske i svjetske trendove. Uz sve to BH Pošta ne zaboravlja biti društveno odgovorna kompanija, koja se trudi da svakog mjeseca 120.000 penzionera, kao jedna od socijalno najugroženijih kategorija, na vrijeme prima penzije i u najkraćem mogućem roku.

Također, usprkos nerentabilnosti pojedinih poštanskih jedinica na periferiji gradova i sela, BH Pošta ne zatvara poslovnice, a sve kako bi svaki korisnik imao pristup poštanskim uslugama.

Plod svih ovih aktivnosti su pozitivan rezultat poslovanja, uprkos padu tradicionalnih poštanskih usluga te problema sa nepoštovanjem Zakona o poštanskom prometu i nelojalnom konkurencijom.

“Uspjeh je uvijek timski i ne ovisi od pojedinca. U ljudima je najveći kapital. Recept za uspjeh je – stručne i poštene ljude dovesti na prava mjesta, motivirati ih, osigurati im sigurna i stabilna primanja, ali i prava iz radnih odnosa te konačno stvoriti dobru timsku atmosferu. Samo tako lanac od generalnog direktora do dostavljača na terenu može biti čvrst bez ijedne slabe karike, a usluga sigurna i brza. Što korisnici na kraju i prepoznaju”, zaključio je Mujić.

Intervju koji je generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić dao Federalnoj novinskoj agenciji FENA, objavilo je više od 30 medija, među kojima su portali, dnevne novine i novinske agencije.