Samira Filipovic
Samira Filipovic
Samira Filipovic

Iskustvom i znanjem protiv stereotipa o ženama na rukovodećim pozicijama

Centar pošta Bihać jedan je od najvećih centara pošta koji posluje u okviru BH Pošte. Kao i svi radnici BH Pošte, tako i zaposlenici Centra pošta Bihać trude se da odole svim problemima koje nam je donijela pandemija, ali i izazovima odlaska stanovništva iz ovog Kantona, te poštanskog tržišta i zahtjeva korisnika. Na čelu CP Bihać nalazi se Samira Filipović, jedina žena direktorica centra pošta u Javnom preduzeću BH Pošta.

– Još uvijek postoje stereotipi o ženama na rukovodećim pozicijama, ali moje višegodišnje radno iskustvo u BH Pošti pomoglo mi je da se na kvalitetan način nosim sa svim izazovima – kaže na početku intervjua Samira Filipović.

– U našem društvu još uvijek ima stereotipa odnosno predrasuda prema ženama na rukovodećim pozicijama, no ja sam u CP Bihać preko 20 godina i radim poslove koji odgovaraju mojoj stručnoj spremi tako da sam dugogodišnjim iskustvom i radom ušla u srž ekonomskog stanja društva. To poznavanje stanja mi je omogućilo da brzo i relativno lako savladam izazove koje nosi pozicija rukovodioca. U tome sam imala podršku Uprave Društva, većine zaposlenih CP Bihać kao i Sindikalne organizacije CP Bihać. Nadam se da ćemo sve prepreke zajednički riješiti i iz ove nepredvidive godine izaći kao pobjednici. Prije svega želim da svi ostanemo zdravi, a onda i uspješni, uz zasluženo povjerenje sve većeg broja korisnika usluga BH Pošte – rekla je Filipović.

Nalazimo se u nesretnom vremenu pandemije kroz koju prolazi cijeli svijet. Na koji način se CP Bihać bori sa svim problemima u radu, a koje je izazvala pandemija?

– U vrijeme konstantnog smanjenja stanovništva u Unsko-sanskom kantonu, a i šire, te pogotovo u ovoj pandemiji COVID – 19 zaposleni u CP Bihać našli su se pred jednim dugotrajnim izazovom koji je prijetio trajnim smanjenjem prihoda. Trebalo je naći odgovor na takav izazov. Prvi i osnovni zadatak nam je bio da zaštitimo i sačuvamo zdravlje naših zaposlenika i da se pridržavamo svih mjera koje je krizni štab JP BH Pošte donio. Pad kvantiteta naših usluga ubrzao je naše aktivnosti u vezi sa naplatom ranijih potraživanja od naših budžetskih korisnika. I to je bila naša prva reakcija. Takođe bih naglasila i proširenje usluga koje nudimo, a posebno usluge BH PostExpress koja nam je trenutno najvažnija s obzirom da najbolje odgovara novonastaloj situaciji u kojoj građani moraju poštivati epidemiološke mjere smanjenog kretanja – potvrdila je Samira Filipović.

Iako je teško planirati bilo šta u trenutnoj situaciju, ipak CP Bihać ima neke prioritete koje će realizirati u narednom periodu. O kojim planovima je riječ?

– Za očekivati je da će se broj stanovnika smanjivati, a situacija sa COVID-om je i dalje neizvjesna što znači još teži uvjeti za poslovanje. Iako je prostor za smanjenje troškova poslovanja sužen, i dalje će se morati tražiti prostora za smanjivanje troškova po svim osnovama. Također, morat će se poboljšati radna disciplina i odgovornost svakog zaposlenog radnika za segment poslova koje obavlja. U poboljšanju kvalitete pružanja svih naših usluga, a posebno usluge BH PostExpress, te većom popularizacijom usluge e-Shop vidim veće šanse za povećenje prihoda – istakla je direktorica Centra pošta Bihać, Samira Filipović.

Podsjećamo, Centar pošta Bihać pokriva područje Unsko-sanskog kantona koje zauzima skoro 16 posto površine Federacije BiH. CP Bihać ima 182 dostavna rejona i 45 poštanskih jedinica, što govori u prilog tome da je ovo jedno od najvećih područja na kojima BH Pošta djeluje. Ovako široka i dostupna poštanska mreža na području Unsko-sanskog kantona zadovoljava sve zahtjeve naših korisnika ovog dijela Bosne i Hercegovine.