“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo danas je isplatila decembarske penzija korisnicima koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

Tako nastavljamo s praksom da penzioneri, koji su nam ukazali svoje povjerenje, ne čekaju predugo na svoje penzije. Zagarantovana isplata u roku od tri dana.