Penz05

Obavještavamo građane i korisnike naših usluga da će “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak, 6. marta 2017. godine, početi sa isplatom februarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH, koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo će nastaviti sa dosadašnjom praksom da se isplata penzija okonča u što kraćem vremenskom periodu odnosno da penzioneri što prije dobiju svoje penzije.