Motori3
Motori3
Motori3

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će u ponedjeljak, 5. avgusta 2019. godine, početi isplatu julskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

Kao i do sada, nastojat ćemo da se isplata okonča u što kraćem mogućem roku kako penzioneri ne bi morali čekati na svoje penzije.