Hong Kong 2
Hong Kong 2
Hong Kong 2

Ovlašteni poštanski operater Hong Konga obavijestio nas je da je došlo do kašnjenja u otpremi, prenosu, prispjeću i dostavi pošiljaka. Kašnjenja su nastala zbog koncentracije velikog broja svih vrsta pošiljaka (pismonosnih pošiljaka, poštanskih paketa i EMS pošiljaka), a koja je posljedica prekida poštanskog prometa od prije par dana usljed udara tajfuna.