Avion 2
Avion 2
Avion 2

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da poremećaji u odvijanju zračnog prevoza uzrokuju kašnjenja u prenosu poštanskih zaključaka. To, naime, može dovesti do kašnjenja uručenja svih vrsta poštanskih pošiljaka za sve odredišne zemlje za koje „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo vrši prijem.