Mexico1
Mexico1
Mexico1

Ovlašteni poštanski operater Meksika obavijestio nas je da su carinski organi u njihovoj državi uveli promjene u vezi sa carinama na uvoz robe putem pošte. Poštanske pošiljke koje sadrže robe čija je označena vrijednost 50 USD i više podliježu naplati uvozne carine što je stupilo na snagu 01. marta 2019. godine.