Posta Slovenije 2
Posta Slovenije 2
Posta Latvije
Posta Slovenije 2 Posta Latvije

Ovlašteni poštanski operator Slovenije obavijestio nas je da je njihov avio-prijevoznik Adria Airways najavio štrajk koji je planiran u periodima od 8.-10. septembra, od 18.-20. septembra i od 30. septembra do 2. oktobra. Ove obustave bi, kako najavljuju, mogle dovesti do kašnjenja u dostavi poštanskih pošiljaka na području Slovenije u narednom periodu.

________________________________

Ovlašteni poštanski operater Latvije nas je obavijestio o zabrani stavljanja narkotika i psihotropskih supstanci, kao i drugih zabranjenih supstanci u sve vrste poštanskih pošiljaka u otpremi i prispjeću u skladu sa Konvencijom Sjetskog poštanskog saveza. Sa zabranjenim predmetima koji se otkriju u poštanskim pošiljkama postupit će se u skladu sa unutrašnjim propisima Latvije.